Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Werkendam

Ook de jaarrekeningen van gemeente Werkendam zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,0 miljoen over. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 11,5 miljoen over. De misleidende jaarrekeningen maskeerden dus dat de Onroerendezaakbelasting (2005: € 3,9 miljoen; 2006: € 2,5 miljoen) in beide jaren volledig onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 16 januari 2008. De gemeenteraad kreeg van het college van b&w een domme reactie bij de brief van Leo Verhoef en zag daarin aanleiding de brief van Leo Verhoef in de prullenbak te gooien ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,9 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 4,2 miljoen belastinggeld besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 januari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 27.000 over. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 0,8 miljoen belastinggeld besteed?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 september 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 november 2012. Die berichtte: "voor kennisgeving aangenomen, maar het heeft wel onze belangstelling". Belangstelling? Nee dus!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Onder meer waren er verliezen van € 1,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. De helft van de Onroerendezaakbelasting van € 3,2 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 115.000. Het viel mee, in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 31.000. Maar: fout = fout!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,3 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te zien; hoefden we blijkbaar niet te weten. Al met al zijn we over de jaren 2005-2014 zo'n € 18 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat mochten we allemaal niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 1,9 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 3,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Werkendam dd. 13 september 2013
- Brief van gemeenteraad van Werkendam dd. 31 januari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Werkendam dd. 6 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Werkendam dd. 21 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Werkendam dd. 8 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Werkendam dd. 8 januari 2009
- Brief van gemeenteraad van Werkendam dd. 4 april 2008
- Brief aan gemeenteraad van Werkendam dd. 16 januari 2008
Terug > begin