Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Weesp

Ook de jaarrekeningen van gemeente Weesp zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 24 september 2007 voor de misleidende jaarrekening 2006. Die nam niet de moeite te reageren. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2006-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,7 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 december 2008. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Al met al zijn we dus over de periode 2006-2009 ongemelde uitgaven van belastinggeld van € 4,0 miljoen kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 oktober 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 32.000. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 47.000. Het scheelt allemaal niet zoveel, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 3,2 miljoen en had dus best "ietsjes" lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 0,9 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 februari 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15 duizend. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 78 duizend.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van ..... 2018.


Inhoud dossier:
- ...
- Brief aan gemeenteraad van Weesp dd. 5 februari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Weesp dd. 4 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Weesp dd. 1 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Weesp dd. 24 september 2007
Terug > begin