Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Weert

Ook de jaarrekeningen van gemeente Weert zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een saldo van inkomsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was er € 8,8 miljoen overgehouden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2005 € 8,9 miljoen. Die had dus bijna geheel overgeslagen kunnen worden. Geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar onzichtbaar maken.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 12 december 2006. De gemeenteraad nam niet de moeite niet te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. Ongeveer de helft van de OZB van € 6,4 miljoen in 2006 was dus voldoende geweest. Dat moest blijkbaar alweer met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2007.  Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,4 miljoen over. De hele OZB van € 6,6 miljoen in 2007 was dus totaal onnodig en bleef geheel ongebruikt op de plank liggen. Dat moest blijkbaar alweer met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 juni 2008. Die deed alweer geen enkele moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze in Weert blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,4 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,0 miljoen opgegaan? Overigens: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 6,9 miljoen; dat had dus heel wat minder kunnen zijn!
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 11,8 miljoen (waarvan winst van € 6,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,3 miljoen opgegaan? Overigens: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 7,3 miljoen; die was dus totaal overbodig!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,8 miljoen opgegaan? Buiten de kosten gelaten verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Inmiddels zijn daar verliezen op voorzien van ten minste € 14,7 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juli 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 7,1 miljoen opgegaan? Alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Hoeveel dit keer, bovenop de al eerder geleden verliezen? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 23 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 28,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 8,8 miljoen opgegaan? Er waren alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel dit keer, bovenop de al eerder geleden verliezen? Niet te achterhalen in de rotzooi van cijfers, bla-bla-bla en onzin. Hoogstwaarschijnlijk iets van zo'n € 30 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 5 juni 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,0 miljoen opgegaan? Er waren alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 1,4 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 4 juli 2014. Alweer, geen reactie. Wel bleek bij de bestudering van de jaarrekening 2014 dat er nadien een herziene versie van de jaarrekening 2013 was uitgekomen. Daarin meldde het gemeentebestuur alweer een voordelig saldo van € 2,9 miljoen, terwijl in werkelijkheid volgens de cijfers van deze herziene jaarrekening er nu opeens een voordelig saldo was van € 8,3 miljoen. Het verschil tussen de beide jaarrekeningen 2013 zit in de afschrijvingskosten. Kwam de hoogte van de afschrijvingskosten bij nader inzien niet zo goed van pas? Wel, dan schuiven we die gewoon door naar de toekomst. Wat een geknoei.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 12,3 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 13,1 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. Anderzijds bleken andere "verplichtingen" volgens de eerdere jaarrekeningen van € 3,0 miljoen opeens geen verplichtingen meer te zijn. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Wat een geknoei!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 6 juli 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 10,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 3,3 miljoen over, en dat dankzij de overgebleven gelden op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 36 duizend. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 11 september 2018.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 11 september 2018
Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 6 juli 2015
Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 4 juli 2014
Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 19 november 2013
Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 5 juni 2013
Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 23 mei 2012
Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 5 juli 2011
Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 4 oktober 2010
Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 3 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 12 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Weert dd. 12 december 2006
Terug > begin