Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Waterland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Waterland zijn misleidend. Wat het gemeentebestuur als saldo van opbrengsten en kosten presenteert, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2005 € 3,0 miljoen. Wat de opbrengst van de OZB was in 2006 laat het gemeentebestuur niet in de jaarrekening zien, maar het was minder dan € 2,4 miljoen. Met andere woorden, de Onroerendezaakbelasting had in 2005 lager kunnen zijn en was in 2006 geheel onnodig. Geknoei in de cijfers maakte dat onzichtbaar.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 6 februari 2008. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,6 miljoen, wat bijvoorbeeld betekent dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen geheel onnodig was.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over, wat bijvoorbeeld betekent dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen alweer onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 november 2011. De gemeenteraad liet het over aan het college van burgemeester & wethouders om de brief "verder af te handelen", die dat uiteraard niet deed; de gemeenteraad nam niet de moeite om dat controleren, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend, zij het dat het verschil tussen wat als overschot werd gepresenteerd en wat het in werkelijkheid was, klein was. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 238.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 180.000 over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over, wat bijvoorbeeld betekent dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,2 miljoen voor meer dan de helft onnodig was.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 2,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Waterland dd. 3 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Waterland dd. 24 november 2011
- Brief van gemeenteraad van Waterland dd. 7 april 2008
- Brief aan gemeenteraad van Waterland dd. 6 februari 2008
Terug > begin