Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Wassenaar

Ook de jaarrekeningen van gemeente Wassenaar zijn onbetrouwbaar en misleidend en dus alleen maar bruikbaar in de openhaard. Wat het gemeentebestuur in de jaarrekeningen als saldo van opbrengsten en kosten presenteert, is niet het werkelijke saldo. Wat het gemeentebestuur als financiŽle positie presenteert, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,0 miljoen.
Ook de jaarrekeningen over 2004 en 2005 waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Wassenaar met zijn brief van 19 april 2007. De gemeenteraad liet het aan het collge van burgemeester & wethouders over te reageren. Die dat "wijselijk" niet deden. Het kon de gemeenteraad allemaal niets schelen. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt die gemeenteraad blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 16,9 miljoen. Waaraan zijn dit keer de niet verantwoorde uitgaven opgemaakt?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 januari 2009. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,2 miljoen. Waaraan zijn dit keer de niet verantwoorde uitgaven opgemaakt? Al met al missen we over de jaren 2005-2008 zo'n € 34 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 juni 2009. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,8 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente zo veel overhouden? In werkelijkheid was het voordelig saldo € 47,3 miljoen (waarvan winst van € 44,8 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2009 van € 8,2 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Wat hoefden we nu weer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid viel het mee, in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,0 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 januari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,1 miljoen. Onder de baten is begrepen een vrijval van verplichtingen van ca. € 9,3 miljoen die bij nader onderzoek geen verplichtingen bleken te zijn, maar dus wel als zodanig in de voorgaande jaarrekeningen waren opgenomen. En dat alles steeds met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat een knoeiboel! Het betekent dat zonder deze bijzondere post de gemeente in 2014 een verlies leed van € 6,2 miljoen! Hoefden we dat niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Bijvoorbeeld dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van zo'n € 1,1 miljoen geheel was opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld was? En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 september 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Wassenaar dd. 28 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Wassenaar dd. 13 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Wassenaar dd. 8 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Wassenaar dd. 10 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Wassenaar dd. 8 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Wassenaar dd. 22 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Wassenaar dd. 24 januari 2009
- Brief van gemeenteraad van Wassenaar dd. 8 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Wassenaar dd. 19 april 2007
Terug > begin