Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Wageningen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Wageningen kloppen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In 2004 was het saldo van de baten en lasten niet nadelig € 0,8 miljoen, zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening 2004 beweert, maar was er in werkelijkheid een nadelig saldo van € 2,3 miljoen. In 2005 was er niet een voordelig saldo van € 0,9 miljoen, zoals het gemeentebestuur in de jaarrekening 2005 beweert, maar was er in werkelijkheid een nadelig saldo van € 1,3 miljoen.
Opvallend is ook dat de omvang van het Eigen vermogen per 31.12.2004 volgens de jaarrekening 2004 € 28,5 miljoen bedroeg, terwijl datzelfde Eigen vermogen per 31.12.2004 volgens de jaarrekening 2005 € 30,5 miljoen bedroeg. Alles voorzien van dezelfde goedkeurende accountantsverklaring.
Het is heel gevaarlijk om besluiten te nemen op basis van misleidende cijfers. Dus waarschuwde Leo Verhoef met zijn brief van 23 oktober 2006 de gemeenteraad van Wageningen. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Er was niet een overschot van € 1,8 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening 2006 beweert, maar een nadelig saldo van € 3,2 miljoen.
In de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 ontbraken dus (per saldo) kosten van € 8,7 miljoen. Waar is dat geld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 oktober 2007. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over. Waarom mocht niemand dat weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 januari 2009. De gemeenteraad reageerde totaal niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt ook de gemeenteraad van Wageningen blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er in dat jaar € 0,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het voordelig saldo van de opbrengsten en kosten € 2,8 miljoen. Met dat geld had veel gedaan kunnen worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juni 2009. Die reageerde niet, want "het gaat toch over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er € 0,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er € 1,6 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 3,1 miljoen. De Onroerendezaakbelasting bracht € 7,8 miljoen op; dat had dus behoorlijk wat minder kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er € 3,5 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 5,2 miljoen. De Onroerendezaakbelasting bracht € 7,8 miljoen op; dat had dus behoorlijk wat minder kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er € 3,0 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er € 3,6 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 8,6 miljoen had dus best de helft lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er verliezen van € 1,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,6 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Wageningen dd. 12 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Wageningen dd. 8 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Wageningen dd. 2 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Wageningen dd. 23 oktober 2006
Terug > begin