Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Waalwijk

Ook van de jaarrekeningen van Waalwijk klopt niet veel. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef heeft de gemeenteraad daarvoor al diverse keren gewaarschuwd, maar het interesseert de gemeenteraad van Waalwijk totaal niet dat zij, maar bovenal de burgers van Waalwijk, misleid worden over de werkelijke financiŽle gang van zaken. Om nog maar te zwijgen over de maskering van de onnodig geheven Onroerendezaakbelasting. Het interesseert de gemeenteraad ook totaal niet hoe het college zich ervan af denkt te kunnen maken door simpelweg te verwijzen naar een of andere accountant die goedkeurende accountantsverklaringen gaf bij de misleidende jaarrekeningen van Waalwijk. Datzelfde soort accountantsverklaringen als bij de jaarrekeningen van WorldCom, Enron, Ahold en noem ze maar op.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de periode 2003-2007 voorkomen of er in die periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 23,3 miljoen over. De OZB bedroeg in 2006 € 6,2 miljoen en in 2007 € 6,9 miljoen. Die kan dus makkelijk helemaal terugbetaald worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 juli 2007.  De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren. "Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denkt (ook) die gemeenteraad blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in 2007 € 4,5 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juni 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 5,4 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 5,7 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,0 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,5 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er verliezen waren geleden van ten minste € 6,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, en dat er in het verleden verplichtingen van zo'n € 4,9 miljoen over het hoofd waren gezien (met goedkeurende accountantsverklaringen!)? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,5 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Inmiddels zijn we in de jaren 2009-2011 € 23,6 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 mei 2012. Alweer, geen reactie. Alleen een kattebelletje van de griffier dat de gemeenteraad de brief heeft "betrokken bij de vaststelling van de jaarrekening". En toen?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 12,4 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? Dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 9,1 miljoen geheel onnodig was? Die kan dus linea recta terug naar de belastingbetaler.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12.000. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat mochten we nog meer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,3 miljoen over, en dat dankzij het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) van € 2,4 miljoen, dat dus grotendeels opging aan andere doelen dan waarvoor bestemd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 november 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 september 2017. Die droeg de brief over aan een of ander "auditcomitť". En toen? Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 6,8 miljoen, overigens wel mede dankzij in 2017 gerealiseerde winst van € 9,2 miljoen bij de grond- en bouwprojecten.


Inhoud dossier:
- Brief van griffier van Waalwijk dd. ..?..november 2017
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 21 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 15 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 27 november 2015
- Brief van griffier van Waalwijk dd. ..?.. 2012
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 15 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 14 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 29 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 18 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 6 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 8 september 2006
- Brief van college van b&w van Waalwijk dd. 22 januari 2006
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 19 november 2005
- Brief van college van b&w van Waalwijk dd. 4 november 2005
- Brief aan gemeenteraad van Waalwijk dd. 22 augustus 2005
Terug > begin