Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Voorst

Ook de jaarrekeningen van gemeente Voorst zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2004 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 3,2 miljoen. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 6,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 24 april 2007 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,6 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 november 2007. De gemeenteraad reageerde weer totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 0,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 maart 2009. Die liet niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend; het scheelde niet veel (voordelig saldo van € 0,5 miljoen i.p.v. een voordelig saldo van € 0,7 miljoen zoals het gemeentebestuur het deed voorkomen), maar toch.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Al met al missen we over de periode 2004-2009 € 14,9 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2010. Ze gooiden de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Waarom werd er € 1,3 miljoen verzwegen?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: in werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over. Er was een verlies van € 2,0 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten; zonder dit verlies zou de gemeente dus € 2,4 miljoen hebben overgehouden! Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: in werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over. Waarom moesten we op deze manier misleid worden? Paniek zaaien?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waarom moesten we op deze manier misleid worden? Er waren nieuwe verliezen, nu van € 1,3 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Onder andere waren er nieuwe verliezen, nu van € 1,4 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Wat hoefden we nog meer niet te weten? Inmiddels missen over de periode 2004-2014 € 13,2 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 november 2015. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 255.000. In werkelijkheid viel het mee; in werkelijkheid was het nadelig saldo € 185.000.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Voorst dd. 13 november 2015
- Brief van gemeenteraad van Voorst dd. 22 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Voorst dd. 17 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Voorst dd. 6 maart 2009
Brief aan gemeenteraad van Voorst dd. 12 november 2007
Brief aan gemeenteraad van Voorst dd. 24 april 2007
Terug > begin