Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Voorschoten

Ook het gemeentebestuur van Voorschoten misleidt de gemeenteraad en de burgers/belastingbetalers van Voorschoten over de besteding van de belastinggelden en de financiŽle positie van de gemeente. Wat in de jaarrekeningen als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 13 april 2007. Die reageerde totaal niet. Alleen het college van b&w reageerde en liet weten dat in de toekomst de jaarrekening verbeterd zou worden. Helaas, ook de jaarrekening 2006 was weer misleidend: de weergave van het saldo van baten en lasten klopt alweer niet en de weergave van de financiŽle positie ook niet. En ook de jaarrekening 2007 was weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,2 miljoen, terwijl dat in werkelijkheid € 1,6 miljoen was. En ook de jaarrekening 2008 was weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen, terwijl dat in werkelijkheid € 1,6 miljoen was. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,4 miljoen opgegaan?
En ook de jaarrekening 2009 was weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen, terwijl er in werkelijkheid een voordelig saldo was van € 37,6 miljoen (waarvan winst van circa € 40 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van circa € 2,5 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,8 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 8 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 januari 2012. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,9 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 12,7 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 4,6 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 februari 2013. Geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 9,1 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 september 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 8,0 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Waarom moesten kosten van € 9,0 miljoen voor de tunnel in de Rijnlandroute met boekhoudfraude buiten beeld gelaten worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 12,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,8 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 8,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 4,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over.


Inihoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Voorschoten dd. 15 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Voorschoten dd. 23 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Voorschoten dd. 12 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Voorschoten dd. 18 februari 2013
- Brief van gemeenteraad van Voorschoten dd. 6 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Voorschoten dd. 31 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Voorschoten dd. 8 juli 2010
- Brief van college van b&w van Voorschoten dd. 18 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Voorschoten dd. 13 april 2007
Terug > begin