Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Voerendaal

Ook de jaarrekeningen van gemeente Voerendaal zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 14 januari 2009. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 december 2009. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 14,4 miljoen, waarvan winst van € 15,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen, dus exclusief deze winst een verlies van € 0,6 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 maart 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Wat mochten we niet weten? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 december 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Wat moest nu verzwegen worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,9 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 december 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Voerendaal dd. 13 december 2016
Brief aan gemeenteraad van Voerendaal dd. 24 mei 2013
Brief aan gemeenteraad van Voerendaal dd. 14 december 2011
Brief aan gemeenteraad van Voerendaal dd. 16 maart 2011
Brief aan gemeenteraad van Voerendaal dd. 11 december 2009
Brief aan gemeenteraad van Voerendaal dd. 14 januari 2009
Terug > begin