Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Vlist

Ook de jaarrekeningen van gemeente Vlist zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. Op € 14.000 na was het goed. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 1,5 miljoen. Die was dus niet nodig geweest.
(Ook de jaarrekeningen 2005 en 2006 waren niet correct: er was in 2005 niet een voordelig saldo van € 0,2 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening aangaf, maar een voordelig saldo van € 0,1 miljoen, en er was in 2006 niet een voordelig saldo van € 0,1 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening aangaf, maar een nadelig saldo van € 0,2 miljoen.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 1,6 miljoen. De helft was genoeg geweest.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2011 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2013 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2014 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen. We missen dus over de jaren 2005-2014 de verantwoording van uitgegeven belastinggeld van ruim € 4 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (van de inmiddels nieuwe gemeente Krimpenerwaard) voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 februari 2016.

(gemeente m.i.v. 2015 opgegaan in nieuwe gemeente Krimpenerwaard)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Krimpenerwaard dd. 16 februari 2016
Terug > begin