Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Vlissingen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Vlissingen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,0 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,4 miljoen dus totaal overbodig was. De in 2006 doorgevoerde verhoging van 2% is al helemaal bizar.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 27 oktober 2007. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,5 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 4,7 miljoen belastinggeld besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 oktober 2008. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,4 miljoen was dus grotendeels overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 6,4 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 9,8 miljoen was dus grotendeels overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2011. Die reageerde nog steeds niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 8,8 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er verliezen van zo'n € 10,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 oktober 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder, namelijk € 2,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,8 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van zo'n € 15,8 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 10,5 miljoen! Inmiddels missen we over de jaren 2011-2014 € 23,8 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 juni 2015. De griffier liet per kerende post weten dat alle gemeenteraadsleden kennis hadden genomen van het standpunt van Leo Verhoef. O, ja? En toen? Hij liet ook weten dat een of andere accountant een accountantsverklaring bij de jaarrekening had gegeven. Nou, en? Bij de boekhoudfrauduleuze jaarrekeningen van Ahold en noem maar op stonden ook allemaal accountantsverklaringen. Hij liet ook weten dat de provincie Zeeland scherp oplette? O, ja? Die knoeit zelf net zo hard in zijn eigen jaarrekeningen. En toen?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 59,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een mega verlies van € 79,7 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van zo'n € 83 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) van zo'n 4 miljoen ging dus op aan andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld was. Door dit enorme verlies daalde het vermogen van Vlissingen tot onder € 0, namelijk naar negatief € 71 miljoen. Vlissingen is failliet!
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een mega verlies, nu van € 68,4 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van zo'n € 73 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Door dit enorme verlies daalde het vermogen van Vlissingen verder tot ver onder € 0, namelijk naar negatief € 139 miljoen. Vlissingen is zwaar failliet!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 september 2017. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,6 miljoen. In werkelijkheid was het een stuk minder maar toch nog wel positief! In werkelijkheid hield de gemeente € 7,7 miljoen over. Maar waar ging die gemiste € 7,9 miljoen aan op? Vlissingen is nog steeds zwaar failliet. Desondanks heeft de begroting 2019 een nadelig saldo van € 5,2 miljoen, waardoor de schulden weer verder zullen toenemen en de rentelasten navenant.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 15 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 11 september 2017
- Email van griffier van Vlissingen dd. 25 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 22 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 12 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 5 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 8 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 16 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 22 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 27 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Vlissingen dd. 27 oktober 2007
Terug > begin