Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Vlieland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Vlieland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 0,4 miljoen en was dus geheel en al overbodig. Mochten we dat niet weten? Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 9 december 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 0,4 miljoen en was dus - alweer - geheel en al overbodig. Mochten we dat weer niet weten? Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 679.000. Bijna goed: in werkelijkheid hield de gemeente € 726.000 over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 419.000 en was dus - alweer - geheel en al overbodig. Die moet dus linea recta terug naar de belastingbetalers!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 517.000. Bijna goed: in werkelijkheid hield de gemeente € 480.000 over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 439.000 en was dus - alweer - geheel en al overbodig. Ook dit moet dus linea recta terug naar de belastingbetalers!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 582.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 329.000 over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 432.000 en was dus grotendeels overbodig.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,8 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Wat mochten we niet weten? Dat bijvoorbeeld het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) geheel opging aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 9.000 over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Vlieland dd. 17 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Vlieland dd. 9 december 2009
Terug > begin