Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Vlagtwedde

Ook de jaarrekeningen van gemeente Vlagtwedde zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 11 februari 2008. Er kwam geen reactie. Het interessert ze blijkbaar niet.
Toen Leo Verhoef de jaarrekening 2007 en het jaar daarop de jaarrekening 2008 wilde onderzoeken, werden hem deze niet ter beschikking gesteld, tenzij tegen betaling van leges, wat wettelijk uitdrukkelijk niet is toegestaan. Ook op deze manier wordt de attente burger en belastingbetaler tegengewerkt.
Dus was de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 11,3 miljoen, waarvan overigens € 10,0 miljoen winst bij de verkoop van de Essent-aandelen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,6 miljoen. Die had dus best een keertje overgeslagen kunnen worden.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,3 miljoen, Wat mochten we niet weten? Eigenlijk was het verlies zelfs € 2,2 miljoen hoger. Er was met de cijfers tussen de eindbalans per 31.12.2009 en de beginbalans per 01.01.2010 met dit bedrag geknoeid, zodat deze € 2,2 miljoen kosten in de verantwoordingen tussen wal en schip raakte.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 november 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 7,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 10,4 miljoen, maar wel dankzij het in "de boeken" doorstrepen van verplichtingen die in voorgaande jaren blijkbaar ten onrechte als verplichtingen in de balansen waren opgenomen (jaarrekeningen met allemaal goedkeurende accountantsverklaringen!).
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 januari 2014. Een gemeenteraad die vervolgens met een simpel emailberichtje van de griffier liet weten de brief linea recta in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"). "Ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt (ook) deze gemeenteraad blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 2,0 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 2,8 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 februari 2015. En wat deed die gemeenteraad met deze herhaalde waarschuwing? .... Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,2 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels missen we over de periode 2010-2014 zo'n € 11 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat allemaal opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 december 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Duidelijk is dus dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 0,9 miljoen geheel opging aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 januari 2017. Alweer, geen reactie, want, "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur (van de inmiddels gefuseerde gemeente Westerwolde) presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de (vroegere) gemeente een verlies van € 5,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?

(gemeente m.i.v. 2018 opgegaan in nieuwe gemeente Westerwolde)

Inhoud dossier:
-
Brief aan gemeenteraad van Vlagtwedde dd. 13 januari 2017
-
Brief aan gemeenteraad van Vlagtwedde dd. 1 december 2015
- Brief aan gemeenteraad van Vlagtwedde dd. 26 februari 2015
Email van griffier van Vlagtwedde dd. 6 maart 2014
Brief aan gemeenteraad van Vlagtwedde dd. 22 januari 2014
Brief aan gemeenteraad van Vlagtwedde dd. 7 november 2011
Brief aan gemeenteraad van Vlagtwedde dd. 11 februari 2008
Terug > begin