Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Vlaardingen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Vlaardingen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 voorkomen of de gemeente in die tijd € 23,6 miljoen heeft overgehouden. In werkelijkheid was er € 32,9 miljoen overgehouden. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting van 2005 en 2006 helemaal niet nodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 7 juli 2007. Die deed geen enkele moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze daar in Vlaardingen blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,3 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 december 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,4 miljoen belastinggeld opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 25,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 20 miljoen opgegaan? Wat mochten we niet weten? Ten minste waren er grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten die blijkbaar geruisloos onder het tapijt geschoven moesten worden? Hoe groot waren die verliezen? Zo'n € 20 miljoen? In ieder geval, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 14 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 21,6 miljoen. Waaraan is de niet gemelde € 23,3 miljoen belastinggeld opgegaan? Speculatie met onroerendgoed? Hoeveel?
Inmiddels missen we over de jaren 2007-2010 € 48 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn  brief van 4 juli 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 32,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 21,8 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er forse verliezen van ten minste € 8 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn  brief van 15 juni 2012. Die reageerde nog steeds niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 15,6 miljoen. Alweer waren er forse verliezen, nu van zo'n € 18 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Alweer, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Al met al missen we over de jaren 2007-2012 € 75 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. (De opbrengst van zes jaar Onroerendezaakbelasting!; 2012: € 12,6 miljoen) Waar is dat gebleven? Verliezen bij grond- en onroerendgoedspeculaties? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn  brief van 27 juni 2013. Alweer, geen reactie, want "het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belaastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,6 miljoen. In werkelijkheid was het verlies zelfs € 8,5 miljoen.  Alweer waren er forse verliezen, nu van zo'n € 11 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Alweer, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie. (Nagenoeg de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 13,4 miljoen.) Opvallend is dat het Eigen vermogen (= totaal van de reserves), dat na alle verliezen van de afgelopen jaren van € 101 miljoen was gedaald van € 131 miljoen (31.12.2006) naar € 30 miljoen, optisch bijgekleurd werd door het in de balans per 01.01.2013 niet meer opnemen van verplichtingen van € 44 miljoen uit hoofde van vooruitontvangen erfpachtbedragen die nog in de toekomst verrekend moeten worden. En dat met een goedkeurende accountantsverklaring! Hoe durven ze!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25  juni 2014. Alweer, geen reactie. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 7,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,8 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 6,7 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Inmiddels missen we over de afgelopen acht jaar (2007-2014) zo'n € 88 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 juni 2015. De gemeenteraad reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,3 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 2,3 miljoen, en dat mede dankzij het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) van € 1,8 miljoen. Er waren bijvoorbeeld weer nieuwe verliezen, nu van € 3,5 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Wat mochten we nog meer niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,6 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 15,2 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 16,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,3 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,4 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Vlaardingen dd. 19 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Vlaardingen dd. 25 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Vlaardingen dd. 27 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Vlaardingen dd. 15 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Vlaardingen dd. 4 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Vlaardingen dd. 14 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Vlaardingen dd. 18 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Vlaardingen dd. 7 juli 2007
Terug > begin