Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Vianen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Vianen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,7 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 9,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 12 juli 2007. Het college van b&w reageerde met brief dd. 1 oktober 2007. De brief is samen met de accountant gemaakt. In de brief erkennen college van b&w en accountant dat Leo Verhoef compleet gelijk heeft dat de jaarrekeningen misleidend zijn, sommige verplichtingen niet in de balans zijn opgenomen en dat er nogal wat klinkklare onzin in de jaarrekeningen staat. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel geld overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 2,2 miljoen.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel geld overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 2,9 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 september 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 december 2010. Die reageerde niet, want "het ging toch immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,2 miljoen had dus zeker 50% lager kunnen zijn.) Al met al zijn we in de jaren 2003-2010 € 11,8 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Er waren in ieder gaval verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ten minste € 8 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 oktober 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,4 miljoen over. Hoefden we niet te weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,3 miljoen grotendeels onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 november 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,3 miljoen over. Alweer, de Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2012: € 3,5 miljoen) had dus best iets lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig resultaat van € 6,4 miljoen. Een verschil van € 4,3 miljoen; meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 3,5 miljoen. Mochten we niet weten waaraan het is opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 september 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig resultaat van € 5,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we over de periode 2005-2014 € 22 miljoen belastinggeld kwijtgeraakt zonder dat ons wordt verteld waar het gebleven is.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,8 miljoen over. Wat hoefden we nu niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 4,0 miljoen. Dat had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten? Onder meer werd de gemeente geconfronteerd met een claim van € 8,5 miljoen van een bouwbedrijf; de claim werd wŤl in de balans opgenomen maar buiten het saldo van de rekening gelaten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Vianen dd. 17 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Vianen dd. 4 juli 2015
- Brief aan gemeenteraad van Vianen dd. 24 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Vianen dd. 8 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Vianen dd. 14 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Vianen dd. 15 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Vianen dd. 9 september 2009
- Brief van college van b&w van Vianen dd. 1 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Vianen dd. 12 juli 2007
Terug > begin