Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Venray

Ook de jaarrekeningen van gemeente Venray zijn misleidend: wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, komt niet overeen met de werkelijkheid. WŤl goedkeurende accountantsverklaringen!
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een overschot van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 5,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 13 oktober 2006. Hij deed dat al eerder met zijn brief van 11 juni 2004 over de misleidende jaarrekening 2003. Een brief waarop de gemeenteraad nooit reageerde. Dus ging het geknoei met de cijfers ongehinderd door.
De gemeenteraad nam ook niet de moeite te reageren op de brief van Leo Verhoef van 13 oktober 2006. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraadsleden nogmaals met email van 25 april 2007. Het mocht niet baten.
Dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,3 miljoen had dus best wat minder kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 februari 2008. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,5 miljoen was dus voor ongeveer de helft onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 januari 2009. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,7 miljoen was dus alweer hoger dan noodzakelijk.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 20,7 miljoen (waarvan winst van € 17,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,3 miljoen was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,7 miljoen. Weg belastinggeld! Waar is het gebleven? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 3,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 5 juli 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 10,9 miljoen en had dus best heel wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 24 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de periode 2010-2015 zo'n € 29 miljoen belastinggeld. Waar is dat allemaal gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 22 september 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo slechts € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo slechts € 1,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van ..... 2018.


Inhoud dossier:
- .....
- Brief aan gemeenteraad van Venray dd. 22 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Venray dd. 24 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Venray dd. 5 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Venray dd. 8 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Venray dd. 19 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Venray dd. 9 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Venray dd. 1 februari 2008
- Emailbericht aan alle gemeenteraadsleden van Venray dd. 25 april 2007
- Brief aan gemeenteraad van Venray dd. 13 oktober 2006
- Brief aan gemeenteraad van Venray dd. 11 juni 2004
Terug > begin