Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Venlo

Ook de jaarrekeningen van gemeente Venlo zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 11,1 miljoen. Vreemd, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 18,6 miljoen en dus voor meer dan de helft onnodig. Echter, in werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,5 miljoen. Het gemeentebestuur verzweeg dus € 18,6 miljoen uitgaven van belastinggeld. Wat mochten we niet weten?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,9 miljoen. Het gemeentebestuur verzweeg nu dus € 11,9 miljoen uitgaven van belastinggeld. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 41,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 35,9 miljoen (waarvan winst van € 20,4 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Wat mochten we nu niet weten? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 17,1 miljoen en dus onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 20,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 juni 2011. Die vond het nog steeds niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,4 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 mei 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 22,6 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 20 ŗ € 30 miljoen (in de grote chaos van onsamenhangende en onzinnige cijfers en letters niet nauwkeuriger te bepalen); ook waren er nog kosten van het Floriade-project van ruim € 5 miljoen. Weg belastinggeld! Al met al zijn we in de jaren 2007-2012 € 93,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 juni 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid heeft de jaarrekening een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Overigens, de toelichting bij de cijferbrei meldt dat er sprake is van in 2013 door reorganisatie ontstane wachtgeldverplichtingen van € 3,7 miljoen. Onderzoek levert op dat deze verplichtingen in werkelijkheid niet in de balans zijn verwerkt. Alles met een goedkeurende accountantsverklaring; ook wat dit betreft geheel ten onrechte dus! In feite is er dus een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 september 2014. Alweer, geen reactie. Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers?) totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten en waarom niet?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,9 miljoen. Wat mochten we nu niet weten en waarom niet?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 september 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 9,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van zelfs € 14,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 23,7 miljoen. In werkelijkheid was het nog dramatischer; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van zelfs € 26,1 miljoen. Inmiddels is de boekhoudfraude vanaf 2007 opgelopen naar € 94 miljoen!


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Venlo dd. 21 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Venlo dd. 29 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Venlo dd. 6 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Venlo dd. 1 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Venlo dd. 21 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Venlo dd. 29 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Venlo dd. 16 november 2009
Terug > begin