Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Velsen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Velsen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2003-2004 een nadelig saldo van baten en lasten van € 11,3 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van € 14,4 miljoen. Waar is de ontbrekende € 3,1 miljoen gebleven?
Leo Verhoef stelde met zijn brief van 24 mei 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. Die deed daar niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2005 weer misleidend. Niet een voordelig saldo van baten en lasten, zoals gesuggereerd, van € 1,9 miljoen, maar in werkelijkheid een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 september 2006. Die vond het niet nodig te reageren.
In de jaarrekening 2006 gaat het opeens beter. Het saldo van de rekening van baten en lasten komt nu wŤl overeen met het werkelijke saldo. Maar omdat toch nog verschillende kosten niet goed worden weergegeven (zoals de afschrijvingskosten, de personeelskosten, verschillende onderhoudskosten) en de weergave van de financiŽle positie nog steeds niet klopt, blijft het een waardeloze jaarrekening.
In de jaarrekening 2007 ging het weer fout. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 12,9 miljoen over. (Opvallend, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 12,4 miljoen. Die was dus niet nodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 mei 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 3,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 september 2009. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 oktober 2010. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 mei 2011. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van opbrengsten en kosten van € 8,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,2 miljoen over. Opvallend: over de jaren 2003-2011 zijn we inmiddels € 23,1 miljoen ongemelde uitgaven van belastinggeld kwijt. Waaraan is het besteed? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over (ondanks een verlies van € 1,6 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten).
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,9 miljoen (meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2013 van € 14,1 miljoen). In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 8,6 miljoen. Het winstcijfer is "gekleurd" met het in de balans per 31.12.2013 niet meer opnemen van verplichtingen van zo'n € 6 miljoen uit hoofde van in het verleden teveel in rekening gebrachte rioolheffingen die nog in de toekomst verrekend moeten worden. En dat met een goedkeurende accountantsverklaring! Hoe durven ze! Is er ook nog de vraag: waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 6,3 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van € 5,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 5,2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Inmiddels missen we over de afgelopen jaren (2003-2014) € 41 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 7,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 14,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Velsen dd. 4 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Velsen dd. 12 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Velsen dd. 10 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Velsen dd. 28 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Velsen dd. 14 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Velsen dd. 28 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Velsen dd. 19 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Velsen dd. 29 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Velsen dd. 24 mei 2006
Terug > begin