Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Veldhoven

Ook de jaarrekeningen van gemeente Veldhoven kloppen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur suggereerde in de jaarrekening 2005 dat er in dat jaar € 0,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was dat € 30,2 miljoen. Mochten de inwoners van Veldhoven niet weten dat de OZB van € 8,1 miljoen dus totaal overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 16 oktober 2006. De gemeenteraad nam niet de moeite reageren.
Dus was de jaarrekening 2006 ook weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten in 2006 van € 0,9 miljoen ("U begrijpt, de OZB moet echt weer omhoog"). In werkelijkheid was er € 7,8 miljoen overgehouden. De Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 5,5 miljoen was dus ook in 2006 geheel en al overbodig. Dat mocht blijkbaar niemand weten. Vandaar waarschijnlijk het geknoei in de cijfers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 15 mei 2007 opnieuw. Die reageerde totaal niet. "Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze blijkbaar.
Dus was de jaarrekening 2007 ook weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was er € 15,3 miljoen overgehouden. De OZB in 2007 van € 5,8 miljoen was dus ook in 2007 geheel en al overbodig. Dat mocht blijkbaar niemand weten. Vandaar waarschijnlijk alweer het geknoei in de cijfers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 juli 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet, want het gaat immers over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers.
Dus was de jaarrekening 2008 ook weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was er € 14,5 miljoen overgehouden. De OZB in 2008 van € 6,0 miljoen was dus ook in 2008 geheel en al overbodig. Dat mocht blijkbaar niemand weten. Vandaar waarschijnlijk alweer het geknoei in de cijfers. Al met al: het gemeentebestuur meldde over de periode 2003-2008 € 9,1 miljoen te hebben overgehouden, terwijl het in werkelijkheid € 78,5 miljoen was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2009 ook weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,7 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 13,6 miljoen belastinggelden opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,4 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 9,4 miljoen belastinggelden opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 september 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldootje van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dik verlies van € 21,6 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 21,0 miljoen belastinggelden opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van circa € 16 miljoen. Weg belastinggeld! Meer dan de opbrengst van twee jaar Onroerendezaakbelasting!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldootje van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een dik verlies, nu van € 17,0 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van € 16,5 miljoen belastinggelden opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van ten minste € 10 miljoen. Hoeveel nog meer? Niet te zien in die rotzooi van cijfers en letters. In ieder geval: weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting! Inmiddels zijn we in de jaren 2009-2012 € 60,5 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juni 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 7,5 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daardoor de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 november 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Waaraan gingen de niet gemelde uitgaven van € 5,2 miljoen belastinggeld op? Hoefden we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juni 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 27,5 miljoen. Waaraan gingen de niet gemelde uitgaven van € 28,8 miljoen belastinggeld op? Hoefden we dat niet te weten? Ten minste waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 24 miljoen. Hoeveel precies? Niet te zien in die rotzooi van cijfers en letters. In ieder geval: weg belastinggeld! De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen drie jaar! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen. Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels zijn we in de jaren 2009-2014 € 95 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat hoefden we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 1,9 miljoen, wat overigens wel in belangrijke mate te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg), maar dan toch.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 9,7 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 9,0 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 7,5 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 9,0 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 4 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 4 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 6 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 5 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 11 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 13 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 19 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 26 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 4 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 15 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Veldhoven dd. 16 oktober 2006
Terug > begin