Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Veghel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Veghel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,2 miljoen over. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 11,7 miljoen over. (Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting, in 2005 € 6,5 miljoen en in 2006 € 4,8 miljoen, totaal overbodig was.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 21 januari 2008. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 18,0 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 van € 5,1 miljoen alweer totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2008. Die reageerde totaal niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Veghel. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,0 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2008 van € 5,8 miljoen nagenoeg geheel overbodig was. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in de periode 2005-2008 totaal onnodig. Geknoei in de cijfers maskeerde dat.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,1 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 8,0 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 oktober 2010. Die de brief in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,4 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 2,4 miljoen aan opgegaan? In de periode 2005-2010 hield de gemeente € 38,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode € 35,6 miljoen en was dus totaal onnodig. Geknoei in de cijfers maskeerde dat.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 september 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,1 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 6,6 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 september 2012. Alweer, geen reactie, want "het ging toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,5 miljoen, meer zelfs dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,0 miljoen. Dus die kan terug naar de belastingbetalers? In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,5 miljoen. Er waren nogal forse verliezen bij (te ambiteuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. (Hoeveel? Zo'n € 10 miljoen?) Weg belastinggeld! Inmiddels missen we over de jaren 2009-2012 € 33,0 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Waar is het gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 1,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 oktober 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu een dramatisch verlies van € 33,9 miljoen. Er waren opnieuw forse verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van een dramatische omvang van € 38 miljoen. Weg belastinggeld! Ongeveer de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen vijf jaar! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2015. Alweer, geen reactie. Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers?) totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over; dit was dan wel dankzij het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur (van de inmiddels gefuseerde nieuwe gemeente Meierijstad) presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 18,3 miljoen. Er waren opnieuw forse verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 22 miljoen. Weg belastinggeld! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Veghel dd. 7 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Veghel dd. 3 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Veghel dd. 5 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Veghel dd. 17 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Veghel dd. 23 september 2011
- Brief van gemeenteraad van Veghel dd. 30 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Veghel dd. 19 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Veghel dd. 3 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Veghel dd. 12 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Veghel dd. 21 januari 2008
Terug > begin