Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Veere

Ook de jaarrekeningen van gemeente Veere zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen van Veere al vanaf de jaarrekening 2004. Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de periode 2004-2008 voorkomen of er € 0,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 4,6 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brieven van 12 april 2007 en 19 februari 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. In beide gevallen reageerde de gemeenteraad totaal niet. Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2008 voorkomen of er in 2008 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 3,7 miljoen. Die was dus nagenoeg overbodig. Dat mocht niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 13 mei 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2009 € 1,0 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2009 € 4,0 miljoen. Die was dus voor meer dan de helft overbodig. Bizar, als men bedenkt dat de gemeenteraad die OZB extra had verhoogd boven de inflatieaanpassing.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juli 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2010 € 0,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. We zijn dus € 1,3 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 juni 2011. Die reageerde niet, het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2011 € 1,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het slechts € 0,1 miljoen. We zijn dus alweer ongemeld belastinggeld kwijtgeraakt: € 1,2 miljoen. Waaraan dit keer?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 mei 2012. Die gooide de brief meteen weer in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in 2012 € 0,6 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. We zijn dus alweer ongemeld belastinggeld kwijtgeraakt: € 2,2 miljoen. Waaraan dit keer? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 april april 2013. Die gooide de brief meteen weer in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,1 miljoen over. De onroerendezaakbelasting (opbrengst in 2013 € 4,6 miljoen) was dus grotendeels onnodig. Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 oktober 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 7,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2015 van € 4,9 miljoen was dus geheel onnodig. Dat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,6 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 5,0 miljoen was dus nagenoeg geheel onnodig.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. Het scheelt niet veel, maar fout=fout!

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Veere dd. 1 oktober 2014
- Brief van gemeenteraad van Veere dd. 3 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Veere dd. 24 april 2013
- Brief van gemeenteraad van Veere dd. 1 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Veere dd. 7 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Veere dd. 8 juni 2011
- Brief van gemeenteraad van Veere dd. 4 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Veere dd. 10 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Veere dd. 13 mei 2009
Brief aan gemeenteraad van Veere dd. 19 februari 2008
Brief aan gemeenteraad van Veere dd. 12 april 2007
Terug > begin