Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Veenendaal

Ook van de jaarrekeningen van gemeente Veenendaal klopt niet veel. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 29 september 2006 de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen over de jaren 2003-2005. Die gemeenteraad deed, net zoals al die andere gemeenteraden, niets met die waarschuwing. Want ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers en de verantwoording van de besteding daarvan. En gemeenteraadsleden willen vooral niet lastig gevallen worden met zoiets onbelangrijks als geld wanneer het niet hun eigen geld is.
Dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van ontvangsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 mei 2007. De gemeenteraad nam alweer niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 23,5 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd dus gemaskeerd dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,0 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Veenendaal opnieuw met zijn brief van 19 juni 2008. Die de brief meteen in de prullenbak gooide. "Ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers", denken ze blijkbaar ook in Veenendaal.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,4 miljoen had dus ook aanzienlijk minder kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 7,4 miljoen belastinggeld besteed? Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,8 miljoen belastinggeld besteed? Aan nog meer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Over de omvang van de verliezen op deze (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten is ook de jaarrekening 2010 weer behoorlijk onduidelijk. "Ach, dat gaat de burger allemaal niet aan", denken "ze" in Veenendaal, met medeweten en instemming van de volksvertegenwoordigers. Dat het inmiddels al ten minste om zo'n € 15 miljoen gaat, lijkt op grond van de spaarzame informatie in de jaarrekening aannemelijk. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 november 2011. De gemeenteraad liet niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 7,5 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er nog meer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 4,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 februari 2013. Alweer, geen reactie, het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers totaal niet wat er met uw en mijn belastinggeld gebeurt.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 10,3 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er nog meer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van ruim € 11 miljoen. Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 mei 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 2,9 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 november 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,8 miljoen. In werkelijkheid was het heel veel minder; in werkelijkheid was het € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 6,9 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we nog meer niet te weten? Inmiddels missen we over de jaren 2009-2014 de verantwoording over zo'n € 45 miljoen verdwenen belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 november 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2009-2015 de verantwoording over zo'n € 52 miljoen verdwenen belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van ..... 2018.


Inhoud dossier:
- .....
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 1 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 18 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 16 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 18 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 23 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 18 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 4 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 8 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 8 juli 2009
- Brief van gemeenteraad van Veenendaal dd. 15 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 19 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal van 1 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Veenendaal dd. 29 september 2006
Terug > begin