Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Veendam

Ook de jaarrekeningen van gemeente Veendam zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,5 miljoen was dus circa de helft onnodig. Dat hoefde blijkbaar niemand te weten.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Veendam voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 24 september 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 26,2 miljoen (waarvan winst van € 30,1 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 3,9 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,7 miljoen was dus totaal onnodig. Dat hoefde blijkbaar niemand te weten.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde nu een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2010 € 3,9 miljoen en op zich al voor meer dan de helft onnodig. In de periode 2008-2010 was de opbrengst van de OZB € 11,1 miljoen, terwijl de gemeente € 30,2 miljoen overhield. De hele OZB was dus in deze periode totaal overbodig, en zou dus linea recta naar de burgers terug moeten gaan. Dat hoefde blijkbaar niemand te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 november 2011. Geen reactie (de brief was onderschept door het College en de Afdeling FinanciŽn).
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Mochten we niet weten van de verliezen van € 4,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Zonder deze verliezen was er dus een overschot geweest van € 2,3 miljoen! Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 oktober 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 10,6 miljoen. Opnieuw waren er verliezen, nu van € 8,2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld (bijna 2 keer de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 4,3 miljoen)! Ook was er nog een verlies op het stadion van zo'n € 2 miljoen door het faillissement van Sc Veendam. Alweer, weg belastinggeld! Dat hoefden we allemaal niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 september 2013. Alweer, geen ractie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Opnieuw waren er verliezen, nu van € 5,6 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld (ruim de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 4,4 miljoen)!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juni 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,8 miljoen. Hierin is begrepen een correctie van de jaarrekening(en) van vorig(e) jaar (jaren) van € 3,1 miljoen. Het bleek opeens dat onder de verplichtingen verplichtingen waren opgenomen van € 3,1 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren ten onrechte waren opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Opnieuw waren er verliezen, nu van € 0,7 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Veendam dd. 5 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Veendam dd. 12 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Veendam dd. 5 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Veendam dd. 25 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Veendam dd. 16 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Veendam dd. 24 september 2009
Terug > begin