Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Valkenswaard

Ook de jaarrekeningen van gemeente Valkenswaard zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,2 miljoen over. Moest misschien met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,5 miljoen grotendeels onnodig was?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen, terwijl er in werkelijkheid € 2,7 miljoen was overgehouden. (In 2006 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting € 4,3 miljoen. Die was dus voor ruim de helft onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 januari 2008. De gemeenteraad reageerde niet. Dus waren ook de jaarrekeningen 2007 en 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,8 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,2 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.303.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 1.349.000 over. (Het scheelt bijna niets, maar fout=fout.) (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,1 miljoen had dus alweer best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,8 miljoen over. Wat mochten we dit keer niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,1 miljoen had dus alweer best "wat" lager kunnen zijn.) Al-met-al: het gemeentebestuur meldde over de periode 2005-2011 een overschot van € 9,3 miljoen (waarom moet een gemeente zoveel overhouden?), terwijl de gemeente in werkelijkheid in deze periode € 16,4 miljoen overhield!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 december 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten? Er waren verliezen van zo'n € 3,4 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 5,4 miljoen besteed? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 oktober 2014.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur doet het voorkomen of de begroting een voordelig saldo van opbrengsten en kosten heeft van € 49.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 9,7 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en de geÔnteresseerde burgers zo zwaar voor de gek gehouden worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 8 oktober 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat mochten we nog meer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 november 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,7 miljoen. Wat mochten we niet weten? Een eventueel overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) is dus opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 november 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Valkenswaard dd. 18 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Valkenswaard dd. 27 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Valkenswaard dd. 8 oktober 2014 (inz. begroting 2015)
- Brief aan gemeenteraad van Valkenswaard dd. 8 oktober 2014 (inz. jaarrekening 2013)
- Brief aan gemeenteraad van Valkenswaard dd. 6 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Valkenswaard dd. 24 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Valkenswaard dd. 10 januari 2008
Terug > begin