Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Valkenburg

Ook de jaarrekeningen van gemeente Valkenburg zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteert in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen; in werkelijkheid was het € 1,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 2 juli 2007. Het college van b&w reageerde met een brief dd. 3 oktober 2007 met een domme reactie van de accountant die totaal niet op de kritiek van Leo Verhoef ingaat, en de mededeling: "Wij beschouwen deze kwestie hiermee als afgedaan". Merkwaardig, Leo Verhoef had zijn brief gestuurd aan de gemeenteraad en niet aan het college van b&w! Blijkbaar weten ze in Valkenburg nog steeds niet wat dualistisch bestuur inhoudt.
Dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,7 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,1 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 mei 2008. De gemeenteraad deed niets.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,2 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn. Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 december 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 18,0 miljoen (waarvan winst van € 17,5 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,2 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn. Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 1,2 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,3 miljoen had dus alweer best wat lager kunnen zijn. Mochten we dat weer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 november 2011. Die reageerde alweer niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 3,7 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,3 miljoen was dus - alweer - compleet overbodig. Mochten we dat weer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,9 miljoen had in ieder geval - alweer - best een stuk lager kunnen zijn!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 360.000. Bijna goed; in werkelijkheid hield de gemeente € 380.000 over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente weer een verlies, nu van € 2,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Valkenburg dd. 12 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Valkenburg dd. 28 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Valkenburg dd. 5 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Valkenburg dd. 3 december 2009
- Brief aan gemeenteraad van Valkenburg dd. 22 mei 2008
- Brief van college van b&w van Valkenburg dd. 3 oktober 2007
    - Bijlage: Brief van accountant Ernst & Young dd. 7 augustus 2007
    - Commentaar van Leo Verhoef bij reactie van accountant Ernst & Young
- Brief aan gemeenteraad van Valkenburg dd. 2 juli 2007
Terug > begin