Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Vaals

Ook de jaarrekeningen van gemeente Vaals zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het iets minder, namelijk € 0,4 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het iets meer, namelijk € 0,6 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,3 miljoen opgegaan?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 7,9 miljoen (waarvan winst van € 10,1 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 2,2 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,1 miljoen was dus overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 oktober 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,6 miljoen opgegaan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 januari 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,3 miljoen opgegaan? (De opbrengst van de Onroerendezakbelasting was € 1,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 0,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 januari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld, dit keer van € 1,4 miljoen, opgegaan? Inmiddels missen we over de jaren 2010-2013 € 6,2 miljoen belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 februari 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven € 2,5 miljoen opgegaan? Wat mochten we niet weten? Bijvoorbeeld dat een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) is opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was? En wat nog  meer?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 september 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Vaals dd. 22 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Vaals dd. 6 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Vaals dd. 15 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Vaals dd. 27 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Vaals dd. 12 oktober 2010
Terug > begin