Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Utrechtse Heuvelrug

Ook de jaarrekeningen van gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met brief van 9 juni 2009 voor de misleidende jaarrekening 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 oktober 2010 voor de misleidende jaarrekeningen. Die reageerde weer niet, want "ach, gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juni 2011. Die reageerde weer niet, want "ach, gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,8 miljoen. Al met al zijn we over de jaren 2008-2011 € 16,0 miljoen belastinggeld ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juni 2012. Geen reactie; het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. Het viel dit keer mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. (Oorzaak van het grote verlies waren de pensioenverplichtingen naar de wethouders van zo'n € 3,8 miljoen die in voorgaande jaarrekeningen (met goedkeurende accountantsverklaringen!) niet tot uitdrukking waren gebracht, en nu opeens zichtbaar werden gemaakt.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een verlies van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger, in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Al-met-al missen we over de jaren 2008-2014 € 22 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Waarom mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 november 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? Ten minste waren er verliezen van € 2,3 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen. Maar "gelukkig" hield de gemeente WMO-geld over, waarmee deze speculatieverliezen (geheel of ten dele?) konden worden opgevangen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug dd. 17 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug dd. 17 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug dd. 5 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug dd. 9 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug dd. 12 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug dd. 9 juni 2009
Terug > begin