Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Provincie Utrecht

Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen van provincie Utrecht vanaf 1997. Ook de jaarrekeningen van provincie Utrecht zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Zonder enige schaamte presenteert het provinciebestuur in de jaarrekeningen over de periode 1997-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 637 miljoen. De opcenten Motorrijtuigenbelasting van de afgelopen jaren (in 2008: € 103 miljoen) staan allemaal ongebruikt geparkeerd op depositorekeningen, wat weliswaar rente oplevert waardoor de overschotten nog verder toenemen, maar dat niet met dat doel door de belastingbetalers bijeen was gesprokkeld.
Echter, in werkelijkheid was het overschot in die periode € 462 miljoen. Boekhoudfraude dus van zo'n € 175 miljoen! Met deze boekhoudfraude werden ontvangsten en vooral  uitgaven verzwegen en dus buiten de begroting om gedaan!
Leo Verhoef stuurt al ettelijke jaren brieven naar de volksvertegenwoordiging, Provinciale Staten, die het allemaal geen fl..... interesseert, want ach, het is toch maar belastinggeld, denken ze blijkbaar. Dat Leo Verhoef in zijn brieven van 10 december 1998, 20 november 2001 en 24 januari 2002 de vloer aanveegde met de ver-onder-de-maatse en niet relevante reacties van Gedeputeerde Staten, interesseert de volksvertegenwoordigers ook in het geheel niet. Onze volksvertegenwoordigers komen niet verder dan "voor kennisgeving aangenomen".
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 6 juli 2007 Provinciale Staten opnieuw. Die gooiden de brief weer in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 77 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 97 miljoen grotendeels onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 7 juli 2008. Die gooiden de brief in de prullenbak. "Onbelangrijk, het gaat over het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 118 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 127 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 mei 2009. Die de brief meteen in de prullenbak gooiden.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 42 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 52 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 juni 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooiden ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 49 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 57 miljoen opgegaan? Inmiddels missen we over de jaren 2008-2010 € 236 miljoen belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2011. Die reageerden met een of ander mallotig briefje met de mededeling dat ik zou weten dat de jaarrekening aan de wettelijke voorschriften zou voldoen en dat een of andere accountant een goedkeurende accountantsverklaring gegeven zou hebben. Mallotig, omdat de jaarrekening beslist niet voldoet aan die wettelijke voorschriften en omdat bijvoorbeeld ook de jaarrekeningen van andere boekhoudfraudezaken als Enron, WorldCom, Parmalat, Ahold en noem-maar-op, met goedkeurende accountantsverklaringen waren opgetuigd. Leo Verhoef reageerde met zijn brief van 2 juli 2011. Het heeft ook werkelijk geen enkel niveau daar in Utrecht.  Provinciale Staten reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 7,6 miljoen. In werkelijkheid kende de begroting een nadelig saldo van € 41,6 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten voor de misleidende begroting met zijn brief van 26 september 2011. Die reageerde niet, want "het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 48 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 65 miljoen opgegaan? Inmiddels missen we over de jaren 2008-2011 € 300 miljoen belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 mei 2012. Geen reactie.
Dus was ook de begroting 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 27,4 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende begroting met zijn brief van 6 oktober 2012. Die de brief, alweer, meteen in de prullenbak gooide.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 29 miljoen over.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 4 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 24 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 25 oktober 2013. Die gooiden de brief alweer meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"); het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer niet goed. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 3 miljoen over.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur presenteert een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 50 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 20 november 2014. Die gooiden de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"); het interesseert onze dames en heren volksvertegenwoordigers totaal niet, het gaat immers over geld, bovendien geld van een ander.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 29 miljoen, volgens de later herziene jaarrekening zelfs € 31 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 juni 2015. Die gooiden de brief, alweer, meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17 miljoen. In werkelijkheid was het € 14 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 39,5 miljoen over.


Inhoud dossier:
-
Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 23 juni 2015
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 11 juni 2015
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 10 december 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 20 november 2014
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 18 december 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 25 oktober 2013
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 23 november 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 6 oktober 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 8 mei 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 26 september 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 2 juli 2011
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 1 juli 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 24 mei 2011
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 11 oktober 2010
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 28 juni 2010
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 9 juni 2009
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 4 mei 2009
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 30 september 2008
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 7 juli 2008
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 12 oktober 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 6 juli 2007
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 22 september 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 1 juli 2006
- Brief van  Provinciale Staten van Utrecht dd. 23 juni 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 26 januari 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 9 maart 2004
- Brief van Provinciale Staten van Utrecht dd. 21 januari 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 10 december 2003
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 28 oktober 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht dd. 10 september 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 16 juli 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 15 april 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht dd. 19 maart 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 24 januari 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 20 november 2001
- Brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht dd. 13 november 2001
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 26 september 2001
- Brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht dd. 14 november 2000
- Brief aan Provinciale Staten van Utrecht dd. 26 juli 2000
- Brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht dd. 18 oktober 1999
- Brief aan Provinciale Staten dd. 16 augustus 1999
- Brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht dd. 4 februari 1999
- Brief aan Provinciale Staten dd. 10 december 1998
- Brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht dd. 26 november 1998
- Brief aan Provinciale Staten dd. 29 augustus 1998
Terug > begin