Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gemeente Utrecht

Ook de jaarrekeningen van gemeente Utrecht zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de jaren 1999-2006 een overschot van in totaal € 314 miljoen. (Op zich al genoeg om bijvoorbeeld de OZB over de jaren 2004, 2005 en 2006 van € 213 miljoen, die dus compleet overbodig was, volledig aan de burgers terug te betalen.) In werkelijkheid was er in de jaren 1999-2006 circa € 615 miljoen overgehouden. Boekhoudfraude dus van zo'n € 300 miljoen. Met (door de belastingbetalers duurbetaalde) goedkeurende  accountantsverklaringen en al. En met instemming van een (ook al weer door de belastingbetalers duurbetaalde) uiterst ondeskundige Rekenkamer.
Leo Verhoef waarschuwde al ettelijke jaren de gemeenteraad dat er sprake is van misleiding en dus van boekhoudfraude. Het kan echter de Utrechtse gemeenteraad geen snars schelen, want ach, vindt die blijkbaar, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers. De gemeenteraad laat het - niet te geloven - aan het college van b&w over om al dan niet te reageren op de brieven van Leo Verhoef. Dat college schrijft dan vervolgens de meest onbegrijpelijke en domme brieven, waaruit je zelfs het 100%-gelijk van Leo Verhoef kunt afleiden. De gemeenteraad doet er helemaal niets mee als Leo Verhoef daarop wijst.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 4 juni 2007 de gemeenteraad opnieuw. Die deed daar niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 91 miljoen (merkwaardig, waarom moet een gemeente zoveel geld overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 124 miljoen over. (De totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 61 miljoen was dus - ook al volgens de eigen cijfers! - geheel en al onnodig!). Daarmee is de boekhoudfraude vanaf 1999 inmiddels opgelopen naar € 334 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 mei 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 68 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 44 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 112 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juni 2009. Die liet het aan het college van b&w over om Leo Verhoef een dom briefje te schrijven met de mededeling dat een of andere accountant een of andere goedkeurende verklaring had gegeven. (Het soort verklaring dat ook bij al die andere boekhoudfraude-jaarrekeningen stond, zoals van WorldCom, Enron, Ahold, en noem maar op). Daarna dutte de gemeenteraad verder. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de domme belastingbetalers, die toch alles pikken", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Utrecht.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 51 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 127 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 76 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 juni 2010. Die liet het weer aan het college van b&w over om Leo Verhoef het inmiddels bekende domme briefje te schrijven met de mededeling dat een of andere accountant een of andere goedkeurende verklaring had gegeven. (Het soort verklaring dat ook bij al die andere boekhoudfraude-jaarrekeningen stond, zoals van WorldCom, Enron, Ahold, en noem maar op). Daarna dutte de gemeenteraad verder. Het heeft werkelijk geen enkel niveau!
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 96 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 3 miljoen over. Waaraan zijn de niet genoemde € 93 miljoen belastinggeld opgegaan? Inmiddels missen we vanaf 2005 € 354 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 mei 2011. Geen reactie.
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldt een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 68 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 17 september 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 64 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 80 miljoen belastinggeld opgegaan? Inmiddels missen we vanaf 2005 € 434 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juni 2012. De volksvertegenwoordigers reageerden niet. Volksvertegenwoordigers?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 86 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 93 miljoen over; meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 85 miljoen, die dus -alweer- totaal overbodig was.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 69 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 91 miljoen (meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 81 miljoen); echter, in werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 19 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 72 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 mei 2014. Alweer, geen reactie, het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld een ander, i.c. van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 37 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 oktober 2014. Alweer, geen reactie. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 60 miljoen; echter, in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 64 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2016 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 32 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 november 2015. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 17 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 54 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2015 € 403 miljoen te hebben overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 141 miljoen. Dus missen we over de jaren 2008-2015 zo'n 544 miljoen belastinggeld! Waaraan is dat opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2016. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de begroting 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 38 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 oktober 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 72 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 31 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 41 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 43 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 55 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 juni 2018. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 67 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden? Inmiddels blijven de verliezen en daarmee de schulden en navenant de rentekosten stevig oplopen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2018. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 26 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 17 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 43 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 mei 2019.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 23 mei 2019
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 18 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 28 juni 2018
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 4 juli 2017
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 20 oktober 2016
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 1 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 4 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 12 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 21 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 20 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 18 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 11 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 17 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 31 mei 2011
- Brief van college van b&w van Utrecht dd. 5 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 14 juni 2010
- Brief van college van b&w van Utrecht dd. 4 augustus 2009
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 9 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 14 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 4 juni 2007
- Brief van college van b&w van Utrecht dd. 22 augustus 2006
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 12 mei 2006
- Brief van college van b&w van Utrecht dd. 21 juni 2005
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 29 april 2005
- Brief van college van b&w van Utrecht dd. 22 februari 2005
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 11 november 2004
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 13 oktober 2004
- Brief van college van b&w van Utrecht dd. 3 augustus 2004
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 24 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 7 januari 2004
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 30 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 5 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 19 september 2002
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 26 februari 2002
- Brief van college van b&w van Utrecht dd.  ? 2002
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 11 oktober 2001
- Brief van college van b&w van Utrecht dd. 3 oktober 2000
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 20 juli 2000
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 4 maart 2000
- Brief van college van b&w van Utrecht dd. 29 februari 2000
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 15 december 1999
- Brief van college van b&w van Utrecht dd. 23 november 1998
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 30 oktober 1998
- Brief aan gemeenteraad van Utrecht dd. 29 augustus 1998
Terug > begin