Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Urk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Urk kloppen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2005 werd een voordelig saldo van baten en lasten gesuggereerd van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,8 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2005 € 2,5 miljoen. In de jaarrekening 2006 wordt een voordelig saldo van baten en lasten gesuggereerd van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er € 1,8 miljoen overgehouden. De Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2006 € 1,7 miljoen. Met misleidende jaarrekeningen werd gemaskeerd dat die OZB in die beide jaren totaal overbodig was.
Opvallend is bijvoorbeeld dat het Eigen vermogen per 31.12.2004 volgens de jaarrekening 2005 € 11,7 miljoen bedraagt, terwijl dat volgens de jaarrekening 2004 € 10,9 miljoen is, en er in beide gevallen een goedkeurende accountantsverklaring bij staat.
Leo Verhoef waarschuwde al in 2002 voor de misleidende jaarrekening over 2001. De gemeenteraad wilde er niets over horen en liet het aan het college van b&w over om Leo Verhoef af te poeieren. Ondanks dat Leo Verhoef in zijn brief van 29 november 2002 de vloer aanveegde met de uiterst domme reactie van het college, wilde de gemeenteraad niet reageren.
En dus waren ook de jaarrekeningen 2004, 2005 en 2006 weer totaal misleidend. Tot schade van de burgers. Maar ach, wie kan dat wat schelen?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juli 2007. Die deed geen enkele moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt (ook) deze gemeenteraad blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen (raar, waarom moet een gemeente als Urk zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting van in totaal € 1,8 miljoen was dus grotendeels onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 januari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,0 miljoen over. (De opbrengst van de OZB van € 1,9 miljoen was dus voor de helft niet nodig geweest.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,8 miljoen over (waarvan € 1,8 miljoen winst bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de OZB van € 2,1 miljoen was dus niet nodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juli 2010. Die reageerde niet, want "het gaat immers over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 oktober 2011. Die reageerde (weer) niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 178.000. In werkelijkheid was het ietsjes minder, namelijk € 137.000. Het scheelde niet veel, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,9 miljoen; ondanks dat er opeens verplichtingen tevoorschijn kwamen van € 3,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 7,3 miljoen over, wat betekent dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 3,7 miljoen geheel onnodig was.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,9 miljoen over, wat betekent dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2017 van € 4,0 miljoen (nagenoeg) geheel onnodig was.


Inhoud dossier:

- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 10 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 2 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 11 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 15 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 7 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 8 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 9 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 19 september 2006
Brief van college van b&w van Urk dd. 28 januari 2003
- Brief van college van b&w van Urk dd. 9 januari 2003
- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 29 november 2002
- Brief van college van b&w van Urk dd. 14 oktober 2002
- Brief aan gemeenteraad van Urk dd. 12 juli 2002
Terug > begin