Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Uithoorn

Ook de jaarrekeningen van gemeente Uithoorn zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt vermeld, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Ook hier zijn de slachtoffers de burgers/belastingbetalers. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de gemeente in de jaren 2005-2006 ruim € 30 miljoen overhield, zodat onzichtbaar werd dat de hele Onroerendezaakbelasting in die jaren niet nodig was. Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over deze jaren voorkomen of er in die periode "maar" € 8,3 miljoen was overgehouden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zjn brief van 4 juli 2007. Die reageerde totaal niet. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,4 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd bijvoorbeeld gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (€ 3,7 miljoen) alweer totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 mei 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 10,0 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 4,7 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 10,0 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 9,2 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 juni 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 12,0 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 7,8 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 4,7 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een dramatisch verlies, nu van € 13,8 miljoen. Waar is dat belastinggeld gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw verlies, nu van € 2,9 miljoen. Waar is dat belastinggeld gebleven? Al met al zijn we in de jaren 2008-2014 zo'n € 60 miljoen belastinggeld (onder het wakend oog van de gemeenteraad) ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook ook de jaarrekening 2015 niet correct. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over. Het scheelt niet veel, maar fout=fout.
Dus was ook ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Uithoorn dd. 24 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Uithoorn dd. 28 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Uithoorn dd. 11 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Uithoorn dd. 20 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Uithoorn dd. 1 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Uithoorn dd. 27 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Uithoorn dd. 14 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Uithoorn dd. 23 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Uithoorn dd. 4 juli 2007
Terug > begin