Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Uitgeest

Ook de jaarrekeningen van gemeente Uitgeest zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 steeds een klein voordelig saldo van opbrengsten en kosten. In werkelijkheid was er elk jaar een nadelig saldo.  Het gemeentebestuur meldde over die periode een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,8 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 4,6 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 januari 2008. Die deed geen enkele moeite in actie te komen. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze daar in Uitgeest blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,9 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 december 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 oktober 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. En het gemeentebestuur en de gemeenteraad blijven zich maar rijk rekenen: over de periode 2004-2010 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Al met al missen we dus over de jaren 2004-2010 € 7,7 miljoen niet verantwoorde uitgaven (van belastinggeld!); het geld is wŤl weg!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 september 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Er waren verliezen van € 3,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. De totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 1,9 miljoen (en nog meer) opgegaan aan onroerendgoed-speculatie. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen.
In de jaarrekening 2014 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het inderdaad € 1,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,2 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 2,5 miljoen. Die was dus bijna helemaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Uitgeest dd. 11 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Uitgeest dd. 23 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Uitgeest dd. 19 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Uitgeest dd. 18 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Uitgeest dd. 15 januari 2008
Terug > begin