Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Uden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Uden zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 22,6 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd bijvoorbeeld gemaskeerd dat de totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,5 miljoen geheel onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 17 april 2008. Die nam niet de moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken ze daar in Uden blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,5 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (€ 6,0 miljoen) - alweer - totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 december 2008. Die nam niet de moeite te reageren. "Het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers?"
Dus was de jaarrekening 2008 ook misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,5 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (€ 6,1 miljoen) - alweer - totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2009 ook misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,5 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 0,4 miljoen opgegaan? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2009 € 6,5 miljoen. Al met al was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in de periode 2006-2009 € 25,1 miljoen; de gemeente hield in die periode € 44,1 miljoen over. Conclusie: de OZB was in die periode totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 augustus 2010. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2010 ook misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 22,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 25,2 miljoen uitgaven van belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 16 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was de jaarrekening 2011 ook misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,5 miljoen. Waaraan zijn nu de niet gemelde € 13,5 miljoen uitgaven van belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er alweer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 9,2 miljoen. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 september 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was de jaarrekening 2012 ook misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Ten minste waren er alweer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € ? miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 september 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was de jaarrekening 2013 ook misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we in de jaren 2009-2013 zo'n € 47 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 oktober 2014. Geen reactie.
Dus was de jaarrekening 2014 ook misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,7 miljoen over. Ondanks nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 2,8 miljoen. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Dus was de jaarrekening 2015 ook misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 8,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 8,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,3 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 8,8 miljoen; die was dus nagenoeg onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Uden dd. 2 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Uden dd. 3 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Uden dd. 3 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Uden dd. 8 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Uden dd. 27 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Uden dd. 11 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Uden dd. 3 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Uden dd. 17 april 2008
Terug > begin