Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Ubbergen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Ubbergen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. In de jaarrekening 2007 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. In de jaarrekening 2008 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,6 miljoen over. Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 1,5 miljoen en in 2008 € 1,6 miljoen. Die was dus in beide jaren geheel onnodig. Mochten we dat niet weten, vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 oktober 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,3 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,7 miljoen had dus best ietsjes minder mogen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,7 miljoen had dus best "ietsjes" minder mogen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,3 miljoen. Al met al: over de jaren 2007-2011 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. Waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente in deze periode € 9,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode € 8,4 miljoen en was dus totaal overbodig. Dat geld moet dus linea recta terug naar de misleide belastingbetalers!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 maart 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van de inmiddels gefuseerde gemeente Berg en Dal opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 februari 2016. Geen reactie.

(gemeente m.i.v. 2015 opgegaan in nieuwe gemeente Berg en Dal)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Berg en Dal dd. 12 februari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Ubbergen dd. 18 maart 2013
- Brief aan gemeenteraad van Ubbergen dd. 7 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Ubbergen dd. 30 oktober 2009
Terug > begin