Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Tytsjerksteradiel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Tytsjerksteradiel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2005-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 12,3 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 16,3 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 16 juli 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2005-2008 € 17,9 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 oktober 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,0 miljoen. Waar is € 9,0 miljoen belastinggeld gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 november 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen. Ten minste was er een verlies van € 2,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoefden we dat niet te weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 november 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" helemaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 3,8 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! De helft van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 6,6 miljoen. Hoefden we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Er waren nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Mochten we dat niet weten? In ieder geval: weg belastinggeld! Al met al missen we over de jaren 2005-2013 € 36 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 februari 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 3,2 miljoen. Inmiddels zijn we vanaf 2005 zo'n € 40 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan zijn die € 40 miljoen opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo zelfs € 4,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2018.
In de begroting 2019 presenteert het gemeentebestuur een nadelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting zelfs een nadelig saldo van € 1,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dd. 30 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dd. 15 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dd. 12 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dd. 3 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dd. 2 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dd. 23 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dd. 8 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dd. 29 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Tytsjerksteradiel dd. 16 juli 2008
Terug > begin