Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Tynaarlo

Ook de jaarrekeningen van gemeente Tynaarlo zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over 2003 en 2004 tezamen een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die jaren € 11,9 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting over die jaren was circa € 9 miljoen. Geknoei in de cijfers moest blijkbaar maskeren dat de hele OZB in die jaren geheel niet nodig was.
In de jaarrekeningen over 2005 en 2006 was het net andersom. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,4 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde 5,8 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 20 december 2007. Die liet met brief van 21 mei 2008 weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,9 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 1,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,2 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 1,6 miljoen aan opgegaan? (Opvallend: van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,5 miljoen was dus ruim de helft onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 oktober 2009. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 18,8 miljoen (waarvan winst van € 15,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,7 miljoen was dus onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,3 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 6,3 miljoen aan opgegaan? Ten minste aan behoorlijke verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van enkele miljoenen euro's. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Weer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 2,8 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Weer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 1,4 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Nadien werd de jaarrekening 2013 herzien, maar de jaarrekening bleef zwaar misleidend. Het gemeentebestuur meldde nu een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,6 miljoen. Uit de herziene jaarrekening bleek dat de verliezen op de (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten nog erger waren, geen € 1,4 miljoen, maar wel € 6,2 miljoen. Weg belastinggeld! Ruim meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,3 miljoen, opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,2 miljoen. Weer waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 0,9 miljoen. Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 januari 2016. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,2 miljoen over, wat overigens voor € 1,4 miljoen te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 6,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 5,0 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,2 miljoen. In werkelijkheid was er zelfs een voordelig saldo van € 11,2 miljoen, waarvan circa € 9 miljoen tussentijds genomen winst op grond- en bouwprojecten. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 5,2 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Email van gemeenteraad van Tynaarlo dd. 17 februari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Tynaarlo dd. 25 januari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Tynaarlo dd. 9 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Tynaarlo dd. 24 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Tynaarlo dd. 7 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Tynaarlo dd. 15 juli 2010
- Brief van gemeenteraad van Tynaarlo dd. 17 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Tynaarlo dd. 27 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Tynaarlo dd. 26 mei 2008
- Brief van gemeenteraad van Tynaarlo dd. 21 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad Tynaarlo van 20 december 2007
Terug > begin