Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Twenterand

Ook de jaarrekeningen van gemeente Twenterand zijn misleidend. Het gemeentebestuur suggereerde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 een saldo van baten en lasten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot in die periode van € 3,0 miljoen. (Van de Onroerendezaakbelasting in 2005 van € 5,1 miljoen was de helft dus genoeg geweest.) Ook de weergave van de financiŽle positie klopt niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 29 januari 2007. Die nam niet de moeite wakker te worden.
En dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt in de jaarrekening een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,5 miljoen (op zichzelf al raar, want waarom moet een gemeente zoveel overhouden?); in werkelijkheid hield de gemeente € 11,4 miljoen over. De OZB in 2006 van € 3,3 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 juli 2007. Die nam niet de moeite wakker te worden en reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente ruim € 3,5 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van bijna € 3,5 miljoen was dus alweer totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juli 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was er sprake van een klein nadelig saldo: € 34.000. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,6 miljoen belastinggeld opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,0 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,7 miljoen (waarvan winst van € 3,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,3 miljoen belastinggeld opgegaan? Overigens: de gemeente hield in de periode 2005-2009 dus € 21,6 miljoen over, terwijl de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting € 19,1 miljoen was. Die OZB was dus in die periode geheel overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Al met al zijn we dus in de jaren 2008-2010 € 6,3 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2011 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over. Het scheelt niet veel, maar fout=fout. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,1 miljoen was dus in belangrijke mate onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,2 miljoen had overigens - alweer - best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 13,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 10,8 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9 duizend. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Twenterand dd. 14 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Twenterand dd. 14 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Twenterand dd. 18 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Twenterand dd. 25 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Twenterand dd. 29 januari 2007
Terug > begin