Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Tuchtzaken tegen accountants (processtukken)
"... niet weersproken dat het binnen de
provinciale en gemeentelijke verslaggeving
niet ongebruikelijk is dat bedragen ... buiten
de rekening van baten en lasten worden gehouden"
(Raad van Tucht)

Leo Verhoef heeft in een 12-tal representatieve zaken van foute accountantsverklaringen bij misleidende jaarrekeningen van gemeenten en provincies de betrokken accountants daarvoor aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor registeraccountants en accountant-administratieconsulenten (kortweg: Raad van Tucht) en in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (kortweg: College van Beroep).
In de hierna opgenomen "dossiers" zijn de relevante processtukken opgenomen.

Ronde 1
Inhoud dossier Wijk bij Duurstede-1 (accountant: Deloitte):
- Klacht bij Raad van Tucht tegen betrokken accountant dd. 15 augustus 1998 (exclusief producties)
- Pleitnota in zitting van Raad van Tucht dd. 11 december 1998
- Brief aan Raad van Tucht dd. 12 december 1998 met klacht over procesgang
- Brief van Raad van Tucht dd. 9 maart 1999 over klacht over procesgang
- Uitspraak Raad van Tucht dd. 6 april 1999
- Beroepschrift bij College van Beroep dd. 11 mei 1999 (exclusief bijlagen)
- Pleitnota in zitting van College van Beroep dd. 13 juni 2000
- Uitspraak van College van Beroep dd. 4 juli 2000

Ronde 2
Inhoud dossier Wijk bij Duurstede-2 (accountant: Deloitte):
- Klacht bij Raad van Tucht tegen betrokken accountant dd. 16 juli 2001 (exclusief bijlage)
- Pleitnota in zitting van Raad van Tucht dd. 13 december 2001
- Uitspraak Raad van Tucht dd. 27 mei 2002
- Beroepschrift bij College van Beroep dd. 11 juli 2002
- Pleitnota in zitting van College van Beroep dd. 22 april 2004
- Uitspraak van College van Beroep dd. 14 juli 2004

Ronde 3
Inhoud dossiers Hengelo (accountant: Deloitte), 's-Hertogenbosch (accountant: PricewaterhouseCoopers), Tiel (accountant: PricewaterhouseCoopers), gemeente Utrecht (accountant: Accountantsdienst Gemeente Utrecht), provincie Utrecht (accountant: KPMG):
- Klacht bij Raad van Tucht tegen betrokken accountant(s) dd. 26 februari 2002
 (i.c. gemeente Utrecht; de klachten in de andere zaken zijn
mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Pleitnota in zitting van Raad van Tucht dd. 30 september 2002
 (i.c. gemeente Utrecht; de pleitnota´s in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Uitspraak Raad van Tucht dd. 11 februari 2003
  (i.c. gemeente Utrecht; de uitspraken in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Beroepschrift bij College van Beroep dd. 2 april 2003
  (i.c. gemeente Utrecht; de beroepschriften in de andere zaken zijn
mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Nadere Memorie bij Beroepschrift bij College van Beroep dd. 15 mei 2003

  (i.c. gemeente Utrecht; de Nadere Memorie's in de andere zaken zijn
mut.mut. inhoudelijk gelijk)
3a: Hengelo, provincie Utrecht:
- Pleitnota in zitting van College van Beroep dd. 22 april 2004
- Uitspraak van College van Beroep dd. 14 juli 2004
  (i.c. provincie Utrecht; de uitspraak in de andere zaak is mut.mut. inhoudelijk gelijk)
3b: 's-Hertogenbosch, Tiel, gemeente Utrecht:
- Pleitnota in zitting van College van Beroep dd. 24 februari 2005
- Uitspraak van College van Beroep dd. 7 april 2005
  (i.c. gemeente Utrecht; de uitspraken in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)

Ronde 4
Inhoud dossiers Amersfoort (accountant: Ernst & Young), Den Haag (accountant: gemeentelijke accountantsdienst), Dordrecht (accountant: Deloitte), Noord-Holland (accountant: IPA-ACON), Zaanstad (accountant: Ernst & Young), Zuid-Holland (accountant: Deloitte):
- Klacht bij Raad van Tucht tegen betrokken accountant(s) dd. 19 maart 2002
  (i.c. provincie Zuid-Holland; de klachten in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Pleitnota in zitting van Raad van Tucht dd. 7 mei 2003
  (i.c. gemeente Zaanstad; de pleitnota's in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Uitspraak Raad van Tucht dd. 30 juli 2003
  (i.c. provincie Zuid-Holland; de uitspraken in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Beroepschrift bij College van Beroep dd. 15 september 2003
  (i.c. provincie Zuid-Holland; de beroepschriften in de andere zaken zijn
mut.mut. inhoudelijk gelijk)
4a: Amersfoort, Dordrecht, Noord-Holland, Zaanstad, Zuid-Holland:
- Pleitnota in zitting van College van Beroep dd. 22 april 2004
- Uitspraak van College van Beroep dd. 14 juli 2004
  (i.c. provincie Zuid-Holland; de uitspraken in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
4b: Den Haag:
- Pleitnota in zitting van College van Beroep dd. 24 februari 2005
- Uitspraak van College van Beroep dd. 7 april 2005

Ronde 5
Inhoud dossiers Amersfoort (accountant: Ernst & Young), Hengelo (accountant: Deloitte), Noord-Holland (accountant: IPA-ACON), Tiel (accountant: PricewaterhouseCoopers), gemeente Utrecht (accountant: Accountantsdienst Gemeente Utrecht), provincie Utrecht (accountant: KPMG), Zaanstad (accountant: Ernst & Young):
- Klacht bij Raad van Tucht tegen betrokken accountant(s) dd. 3 september 2003
  (i.c. gemeente Zaanstad; de klachten in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Pleitnota in zitting van Raad van Tucht dd. 22 november 2004
  (i.c. gemeente Zaanstad; de pleitnota's in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Uitspraak Raad van Tucht dd. 9 augustus 2005
  (i.c. gemeente Zaanstad; de uitspraken in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Beroepschrift bij College van Beroep dd. 28 september 2005
  (i.c. gemeente Zaanstad; de beroepsschriften in de andere zaken zijn
mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Pleitnota in zitting van College van Beroep dd. 20 november 2006
- Uitspraak van College van Beroep dd. 3 januari 2007
  (i.c. gemeente Zaanstad; de uitspraken in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)

Ronde 6
Inhoud dossiers Den Haag (accountant: gemeentelijke accountantsdienst), Dordrecht (accountant: Deloitte), 's-Hertogenbosch (accountant: PricewaterhouseCoopers), Zuid-Holland (accountant: Deloitte):
- Klacht bij Raad van Tucht tegen betrokken accountant(s) dd. 3 september 2003
  (i.c. gemeente Dordrecht; de klachten in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Reactie op verweerschrift van betrokken accountant(s) bij Raad van Tucht dd. 2 maart 2004
  (i.c. gemeente Dordrecht; de reacties in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Pleitnota in zitting van Raad van Tucht dd. 13 februari 2006
  (i.c. gemeente Dordrecht; de pleitnota's in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Uitspraak Raad van Tucht dd. 27 maart 2006
  (i.c. gemeente Dordrecht; de uitspraken in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Beroepschrift bij College van Beroep dd. 9 mei 2006
  (i.c. gemeente Dordrecht; de beroepsschriften in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)
- Aanvulling op beroepschriften dd. 20 februari 2007
- Uitspraak van College van Beroep dd. 22 mei 2007
  (i.c. gemeente Dordrecht; de uitspraken in de andere zaken zijn mut.mut. inhoudelijk gelijk)

Tuchtzaken tegen Leo Verhoef

VB Accountants

- Klacht bij Raad van Tucht tegen Leo Verhoef dd. 24 december 1997 (exclusief producties)
- Verweerschrift van Leo Verhoef dd. 27 januari 1998
- Uitspraak van Raad van Tucht dd. 27 mei 1998

Gemeente Gorinchem-1

- Klacht bij Raad van Tucht tegen Leo Verhoef dd. 3 maart 2003 (exclusief producties)
- Verweerschrift van Leo Verhoef dd. 16 mei 2003
- Pleitnota van Leo Verhoef in zitting van Raad van Tucht dd. 2 september 2003
- Uitspraak van Raad van Tucht dd. 6 januari 2004
- Beroepschrift bij College van Beroep dd. 24 februari 2004
- Pleitnota van Leo Verhoef in zitting van College van Beroep dd. 8 december 2005
- Uitspraak van College van Beroep dd. 23 maart 2006

Gemeente Gorinchem-2

- Klacht bij Raad van Tucht tegen Leo Verhoef dd. 19 februari 2004 (exclusief producties)
- Verweerschrift van Leo Verhoef dd. 4 maart 2004 (exclusief bijlagen)
- Pleitnota van Leo Verhoef in zitting van Raad van Tucht dd. 11 mei 2004
- Uitspraak van Raad van Tucht dd. 17 augustus 2004
- Beroepschrift bij College van Beroep dd. 8 oktober 2004
- Pleitnota van Leo Verhoef in zitting van College van Beroep dd. 8 december 2005
- Uitspraak van College van Beroep dd. 23 maart 2006
Terug > begin