Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Tubbergen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Tubbergen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,2 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 15 december 2008. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de inwoners".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,8 miljoen over. Blijkbaar moest alweer met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen ook in 2008 totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 februari 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen. Geen groot verschil, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,7 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juni 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 1,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 september 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Er waren nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te achterhalen in de brei van letters en cijfers. Maar wel: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 maart 2015. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Er waren nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Alweer, niet te achterhalen in de brei van letters en cijfers. Maar wel: weg belastinggeld! Al-met-al missen we inmiddels over de jaren 2009-2014 zo'n € 16 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 november 2015. Geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 0,2 miljoen. Eventeel overgehouden gelden op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) zijn dus allemaal opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 december 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,6 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De  opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 4,0 miljoen.)


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Tubbergen dd. 16 december 2016
Brief aan gemeenteraad van Tubbergen dd. 26 november 2015
- Brief van gemeenteraad van Tubbergen dd. 23 april 2015
Brief aan gemeenteraad van Tubbergen dd. 21 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Tubbergen dd. 26 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Tubbergen dd. 15 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Tubbergen dd. 16 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Tubbergen dd. 15 december 2008
Terug > begin