Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Tilburg

Leo Verhoef laat al vanaf de jaarrekening 2000 ook de gemeenteraad van Tilburg weten dat er van de jaarlijkse verantwoording van de ontvangen en bestede gemeenschapsgelden helemaal niets klopt. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.

Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2005 een batig saldootje van € 29 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode zo'n € 248 miljoen over. Boekhoudfraude dus van circa € 220 miljoen. Genoeg om bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting (OZB) een paar jaar over te slaan. Maar dat mochten de Tilburgenaren blijkbaar niet weten. Vandaar waarschijnlijk deze boekhoudfraude.
Ondanks de brief van Leo Verhoef van 23 februari 2002 waarin hij grondig de vloer aanveegt met de niet relevante nonsens-argumenten van het college waamee de gemeenteraad in slaap gesust moet worden, wil de gemeenteraad niet wakker worden. Stel je voor, dat ze in actie zouden moeten komen voor zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers.
Opvallend is ook dat in de jaren 2000-2003 er telkens grote overschotten waren tegenover de kleine overschotjes waarmee het gemeentebestuur officieel naar buiten kwam, maar dat er in 2004 een fors nadelig saldo was van zo'n € 70 miljoen, terwijl er een overschotje werd gepubliceerd van € 3 miljoen. Ondanks de waarschuwing van Leo Verhoef in zijn brief van 11 oktober 2005 wilde geen enkel gemeenteraadslid weten waar de gemiste € 73 miljoen opeens (buiten de begroting om!) gebleven zijn.
In de jaarrekening 2005 was het weer de oude situatie. Er werd een overschot gepresenteerd van € 8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 38 miljoen over.
Het kan de Tilburgse gemeenteraad blijkbaar helemaal niets schelen. Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het geld van de burgers, denken ze blijkbaar. Of zouden ze gewoonweg te dom zijn om het te begrijpen? Op de brieven van Leo Verhoef wordt niet gereageerd.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur suggereerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 20 miljoen. In werkelijkheid was er € 45 miljoen overgehouden. Genoeg om de hele OZB over 2006 terug te betalen aan de bedrogen burgers van Tilburg. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 mei 2007. De gemeenteraad wenste niet te reageren. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
In de jaarrekening 2007 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 48 miljoen over. Alweer moest blijkbaar met boekhoudfraude gemaskeerd worden dat de hele OZB samen met alle andere plaatselijke belastingheffingen van in totaal € 31 miljoen, geheel en al onnodig was.
Inmiddels is de boekhoudfraude vanaf 2000 opgelopen naar € 278 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 mei 2008. Die reageerde niet. Ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldootje van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 44 miljoen over. Alweer moest blijkbaar met boekhoudfraude gemaskeerd worden dat de hele OZB samen met alle andere plaatselijke belastingheffingen van in totaal € 31 miljoen, geheel en al onnodig was.
Inmiddels is de boekhoudfraude vanaf 2000 opgelopen naar € 322 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 15 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 393 miljoen (waarvan winst van € 247 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Alweer moest blijkbaar met boekhoudfraude gemaskeerd worden dat de hele OZB samen met alle andere plaatselijke belastingheffingen van in totaal € 34 miljoen, geheel en al onnodig was.
Inmiddels is de boekhoudfraude vanaf 2000 opgelopen naar € 697 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 1 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 30,4 miljoen. Waarom moesten verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten van ten minste € 30 miljoen buiten beeld blijven? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 mei 2011. Geen reactie.
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid kende de begroting een nadelig saldo van € 76,7 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 20 september 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 61,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 53,0 miljoen. Van welke uitgaven hoefden we nu niets te weten? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting en de andere lokale heffingen tezamen was in 2011 € 37,1 miljoen; die waren dus alweer geheel onnodig! Dit is het "Tilburgse model"?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets onnozels als het geld van de belastingbetalers".
Dus was bijvoorbeeld ook de begroting 2013 misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de begroting sloot met een voordelig saldo van € 13.000. In werkelijkheid sloot de begroting met een nadelig saldo van € 37,4 miljoen. Wat moest gemaskeerd worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 oktober 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 28,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 117,1 miljoen. Er waren zware verliezen van zo'n € 130 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Mochten we niet weten van deze uitkomsten van onroerendgoed-speculatie?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 24 april 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 4 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 45 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 29,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 28,4 miljoen over.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 28 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 35,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 34,0 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 38,0 miljoen. Dat had dus best "iets" minder kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 23,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 33,7 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 38,0 miljoen. Dat had dus - alweer - best "iets" minder kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 september 2018. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus is ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 85,5 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 25 oktober 2018. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 20,7 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juni 2019.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 3 juni 2019
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 25 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 3 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 29 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 28 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 24 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 23 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 15 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 20 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 28 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 1 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 15 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 16 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 15 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 10 oktober 2006
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 9 oktober 2006
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 11 oktober 2005
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 23 juni 2004
- Brief van gemeenteraad van Tilburg dd. 18 juli 2003
- Brief van college van b&w van Tilburg dd. 30 juni 2003
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 25 juni 2003
Brief van gemeenteraad van Tilburg dd. 23 april 2002
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 23 februari 2002
- Brief van college van b&w van Tilburg dd. 19 februari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Tilburg dd. 10 december 2001
Terug > begin