Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Tiel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Tiel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, komt niet overeen met de werkelijkheid.
In de jaarrekeningen over de periode 2000-2001 werd een voordelig saldo gepresenteerd van € 3 miljoen; in werkelijkheid was er een overschot van € 30 miljoen. In de jaarrekeningen over de periode 2002-2005 werd een voordelig saldo gepresenteerd van een half miljoen euro; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 33 miljoen. Er wordt potverteerd zonder dat wie dan ook dat in de gaten heeft.
Leo Verhoef waarschuwde al jaren achtereen de gemeenteraad voor de bedrieglijke jaarrekeningen. Die kwam niet verder dan het aan het college overlaten om te zeggen "Wij gaan niet met u in discussie" (brief dd. 31.05.2002) en "Uw brief voor kennisgeving aangenomen" (brief dd. 20.08.2004). En dus was de jaarrekening 2005 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 september 2006. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
En dus was ook de jaarrekening 2006 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,8 miljoen. Die was dus voor meer dan de helft overbodig. Geknoei in de cijfers maskeerde dat.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 november 2007. De gemeenteraad deed geen enkele moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt die gemeenteraad blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 0,9 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 januari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 13,3 opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,3 opgegaan? Opvallend: over de periode 2002-2010 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 8,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 41,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 50 miljoen opgegaan? Hoeveel miljoenen verlies op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld! Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 september 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in 2011 € 2,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we sinds 2002 zo'n € 54 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 september 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 5,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 7,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,5 miljoen. In werkelijkheid was er zelfs een voordelig saldo van € 9,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 7,9 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 11 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 9 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 10 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 18 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 16 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 20 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 18 september 2006
- Brief van gemeenteraad van Tiel dd. 20 augustus 2004
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 22 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 1 oktober 2003
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 23 december 2002
- Brief van college van b&w van Tiel dd. 31 mei 2002
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 12 maart 2002
- Brief van college van b&w van Tiel dd. 5 maart 2002
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 24 oktober 2001
- Brief van college van b&w van Tiel dd. 1 december 1998
- Brief van college van b&w van Tiel dd. 23 oktober 1998
- Brief aan gemeenteraad van Tiel dd. 2 oktober 1998
Terug > begin