Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Tholen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Tholen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteert in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. Van de opbrengst Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen was dus 80% overbodig. Geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar maskeren.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 6 augustus 2007. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,0 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 0,9 miljoen belastinggeld opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 2,5 miljoen. De helft was dus genoeg geweest.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Zo zijn we in de afgelopen twee jaar 4,7 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 november 2011. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 november 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen van zo'n € 2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Meer dan de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 3,3 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Er waren opnieuw verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? In de wir-war van letters en cijfers niet te zien. Hoefden we blijkbaar niet te weten. Inmiddels zijn we in de afgelopen vijf jaar € 9,5 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 februari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,7 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,8 miljoen. Wat was er dit keer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Inmiddels missen we over de periode 2009-2015 zo'n € 17 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 november 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,4 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4.254.000. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4.282.000 over. Het scheelt vrijwel niets, maaar fout=fout! Het voordelig saldo was overigens voor € 4,7 miljoen te danken aan winsten op grond- en bouwprojecten.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Tholen dd. 11 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Tholen dd. 17 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Tholen dd. 16 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Tholen dd. 23 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Tholen dd. 2 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Tholen dd. 10 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Tholen dd. 13 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Tholen dd. 6 augustus 2007
Terug > begin