Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Texel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Texel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over 2004 en 2005 voorkomen of er in die periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 26 januari 2007. De gemeenteraad deed niets.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van ruim € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was er zo'n € 1,5 miljoen overgehouden. Waar zijn de niet verantwoorde € 0,1 miljoen aan opgegaan? Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 maart 2008. Die deed geen moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt die gemeenteraad blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,2 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 4,9 miljoen belastinggeld opgegaan? (Opvallend: de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,4 miljoen was dus alweer - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 januari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,4 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 november 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,9 miljoen. Genoeg overigens om de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen, die dus totaal onnodig was, geheel terug te betalen aan de inwoners.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen (en niet van € 1,7 miljoen zoals een eerdere versie van de jaarrekening aangaf). In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen (en niet van € 1,8 miljoen zoals uit een eerdere versie van de jaarrekening moest worden afgeleid).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 juni 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 februari 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Al met al missen we inmiddels over de periode 2004-2012 € 18,1 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,0 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 1,8 miljoen en was dus geheel en al overbodig. Wie van de gemeenteraadsleden zag dat en eiste dat die overtollige belasting linea recta terugging naar de belastingbetalers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2014 € 1,7 miljoen en was dus - alweer - geheel en al overbodig. Wie van de gemeenteraadsleden zag dat en eiste - opnieuw - dat die overtollige belasting linea recta terugging naar de belastingbetalers? En ... waar blijven de belastingbetalers zelf?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Al met al missen we inmiddels over de periode 2004-2015 zo'n € 19 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 september 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 1,9 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 14 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 24 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 11 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 21 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 22 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 2 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 24 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 22 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 4 maart 2008
- Brief aan gemeenteraad van Texel dd. 26 januari 2007
Terug > begin