Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Terschelling

Ook de jaarrekeningen van gemeente Terschelling zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. Dat was meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 0,9 miljoen, die dus geheel onnodig was. Krijgen de belastingbetalers de onnodig opgelegde belasting terug?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen.
In de jaarrekening 2010 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. Inderdaad, de gemeente leed in 2010 een verlies van € 0,5 miljoen.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2011 een verlies van € 20.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 583.000.
In de jaarrekening 2012 deed het gemeentebestuur het voorkomen of de gemeente € 0,3 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente in 2012 een verlies van € 0,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,9 miljoen opgegaan? Inmiddels missen we over de jaren 2009-2012 € 3,5 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat besteed? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 januari 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.852. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Terschelling dd. 17 januari 2014
Terug > begin