Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Terneuzen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Terneuzen zijn alleen maar bruikbaar in de openhaard. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. Merkwaardig, want de optelsom van de afzonderlijke baten en lasten levert een saldo op van € 1,6 miljoen. Bovendien is het werkelijke saldo € 2,8 miljoen. Er wordt dus € 1,2 miljoen verzwegen.
Ook de jaarrekening 2004 was misleidend. De rekening van baten en lasten sloot met een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 5 januari 2007. De gemeenteraad liet zich daarna door het college van b&w met een kluitje het riet insturen, i.c. met een domme reactie van het college op vragen van een geÔnteresseerd gemeenteraadslid.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend, zij het dat de verschillen miniem waren. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van bijna € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het ruim € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,5 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van in totaal € 10,7 miljoen was dus een derde deel onnodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 oktober 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.
Al met al meldde het gemeentebestuur in de periode 2004-2008 een overschot van € 12,5 miljoen, terwijl het in werkelijkheid € 6,6 miljoen was. Raar, waarom moet een gemeente overhouden? Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,3 miljoen. Uitgaven van - per saldo - € 7,2 miljoen zitten niet in het gepresenteerde saldo. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,8 miljoen. Uitgaven van - per saldo - € 6,2 miljoen zitten niet in het gepresenteerde saldo. Wat mochten we niet weten? Opvallend: over de periode 2007-2010 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,4 miljoen. Een verschil van € 17,7 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 juli 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. (Zonder de verliezen van € 1,5 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten zou de gemeente zelfs € 4,5 miljoen hebben overgehouden. Weg belastinggeld!)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,8 miljoen. Er waren weer verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te achterhalen? In ieder geval: weg belastinggeld! Al-met-al zijn we in de jaren 2004-2012 € 26,9 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we sinds 2004 ruim € 30 miljoen belastinggeld kwijt!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Bijvoorbeeld dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) van € 4,2 miljoen voor de helft is opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 6,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 15,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 5,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 16,0 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Terneuzen dd. 23 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Terneuzen dd. 17 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Terneuzen dd. 4 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Terneuzen dd. 10 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Terneuzen dd. 18 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Terneuzen dd. 27 oktober 2008
- Brief van college van b&w van Terneuzen dd. 15 februari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Terneuzen dd. 5 januari 2007
Terug > begin