Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Ten Boer

Ook de jaarrekeningen van gemeente Ten Boer zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Inmiddels zijn we € 1,4 miljoen kwijt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 november 2009. De gemeenteraad kwam niet in beweging.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,6 miljoen. Dat was inclusief de winst bij de verkoop van de Essent-aandelen van € 2,0 miljoen. Mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 februari 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch nadelig saldo van € 10,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,9 miljoen. Er waren verliezen van € 10,7 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen! Opvallend: door deze dramatische speculatie-verliezen daalde het (eigen) vermogen van de gemeente tot ver onder € 0, tot negatief € 8,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Het (eigen) vermogen daalde verder tot negatief € 8,6 miljoen. De gemeente Ten Boer is failliet!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 september 2014. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van anderen, namelijk van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,9 miljoen. Het (eigen) vermogen daalde verder tot negatief € 11,5 miljoen. De gemeente Ten Boer is zwaar failliet! Waar was al die tijd het toezicht, allereerst van de gemeenteraad, maar ook van de Provincie?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,0 miljoen, zij het dat zonder de extra rijks-uitkering op grond van "artikel-12" van € 2,7 miljoen de gemeente alweer een nadelig saldo zou hebben "behaald", en wel van € 1,7 miljoen. De gemeente Ten Boer is nog steeds zwaar failliet!
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van "slechts" € 1,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 10,3 miljoen, zij het mede dankzij de extra rijks-uitkering op grond van "artikel-12" van € 7,0 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Ten Boer dd. 23 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Ten Boer dd. 28 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Ten Boer dd. 13 november 2009
Terug > begin