Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Súdwest-Fryslân

Ook de jaarrekeningen van gemeente Súdwest-Fryslân zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie.
Het begon al meteen bij de start van de nieuwe gemeente met de jaarrekeningen 2010 van de in 2011 in gemeente Súdwest-Fryslân opgegane gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of Bolsward een klein voordelig saldo van opbrengsten en kosten had van € 0,3 miljoen, Nijefurd een klein voordelig saldo van € 0,1 miljoen, Sneek een voordelig saldo van € 1,8 miljoen, Wûnseradiel een voordelig saldo van € 1,6 miljoen en Wymbritseradiel een verlies van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leden alle vijf gemeenten een verlies: Bolsward € 1,9 miljoen, Nijefurd € 0,7 miljoen, Sneek € 5,9 miljoen, Wûnseradiel € 2,4 miljoen en Wymbritseradiel zelfs € 8,7 miljoen; bij elkaar een fors verlies van € 19,6 miljoen. Over verliezen en uitgaven van ruim € 20 miljoen hoefden we blijkbaar niets te weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brieven van 29 september 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 van de kersverse gemeente Súdwest-Fryslân misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 19,1 miljoen. Blijkbaar moesten o.a. verliezen van € 10,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten buiten beeld blijven. Wat nog meer? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 juni 2012. Alweer, geen reactie, geen interesse.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,9 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 april 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen en € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 1,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 november 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid was het heel veel erger; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,9 miljoen, waarvan € 7,6 miljoen door verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,7 miljoen. Opnieuw waren er zware verliezen, nu van € 6,0 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Al-met-al missen we over de jaren 2010-2014 zo'n € 49 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 9,9 miljoen. Opnieuw waren er zware verliezen, nu van € 6,7 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Ook: Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) geheel opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Dat mochten we natuurlijk niet weten! Al-met-al missen we over de jaren 2010-2015 zo'n € 60 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juli 2016. Alweer, geen reactie van die gemeenteraad.
Later werd de jaarrekening vanwege nieuwe feiten herzien. Nu meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 3,4 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 7,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,7 miljoen. Opnieuw waren er verliezen, nu van € 2,2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 augustus 2018.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 21 augustus 2018
Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 13 september 2017
Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 1 juli 2016
Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 21 september 2015
Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 1 mei 2014
Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 18 november 2013
Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 24 april 2013
Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 2 juni 2012
Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 29 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 29 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 29 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dd. 29 september 2011
Terug > begin