Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Strijen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Strijen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 23 maart 2007 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Dus waren ook de jaarrekeningen 2006 en 2007 weer misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 december 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 1,0 miljoen.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,6 miljoen. Waar zijn de niet genoemde € 6,3 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 maart 2011. Die reageerde niet, blijkbaar is het geld van de belastingbetalers een volstrekt onbelangrijk onderwerp.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 juli 2011. Die reageerde nog steeds niet. Het is blijkbaar totaal onbelangrijk.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Inmiddels zijn we in de periode 2004-2013 ruim € 15 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waar is het gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 januari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. (Een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) is dus geheel opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was!)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Inmiddels missen we vanaf 2009 zo'n € 19 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 840.000. In werkelijkheid was het € 790.000. Het scheelt bijna niets, maar: fout = fout!


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Strijen dd. 29 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Strijen dd. 10 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Strijen dd. 13 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Strijen dd. 2 maart 2011
- Brief aan gemeenteraad van Strijen dd. 9 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Strijen dd. 23 maart 2007
Terug > begin