Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 2 januari 2006

Openbaar Ministerie
Hoofdofficier van Justitie
Mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Betreft: Aangifte vanwege smaad door gemeente Wijk bij Duurstede

Geachte mevrouw Samson-Geerlings,

Met brief van Wijn & Stael dd. 1 juli 2004 deden het college van burgemeester & wethouders en een veertiental gemeenteraadsleden van gemeente Wijk bij Duurstede bij u aangifte vanwege smaad door mij begaan.

Tot op heden vernam ik niet van u hoever u bent met de behandeling van deze aangifte. Graag verneem ik van u wat er met deze aangifte gebeurd is en hoever u bent met de behandeling daarvan.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef